Plastik Sanatlar Derneği, İlk Genel Kurulunu Yaparak Faaliyete Başladı…
Eklenme Tarihi: 24 Ekim 2020, 15:45
Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 16:19


Toplumda güzel sanatlara ilgiyi uyandırarak plastik sanatların öğrenilmesi, yaygınlaşması ve gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan Plastik Sanatlar Derneği, ilk genel kurulunda yönetim kurulu ve alt komiteleri belirlenerek faaliyete başladı.

Dernek faaliyetlerinin mevzuata göre yürütülmesini sağlayan tüzük uyarınca gerçekleştirilen toplantıda, derneğin iç denetimini gerçekleştirecek alt komiteler belirlendi. Buna göre; Disiplin Kurulu’na Yücel Yazgın, Murad Allahverdiyev, Denetleme Kurulu’na Erdoğan Ergün, Serkad Işıkgören, Divan Başkanlığı’na Yücel Yazgın, divan üyeliklerine ise Hasan Zeybek ve Raif Kızıl seçildi.

Derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak Yönetim Kurulu’nda ise Musatafa Hastürk, Hasan Zeybek, Serkan İlseven, Birgül Beyazyüz ve Selçuk Yalovalı yer aldı.

Sanatsal Faaliyetler Düzenleyecek...
Kıbrıs Türk Kültür ve sanatını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı kültürel ve sanatsal faaliyetler organize edecek olan Plastik Sanatlar Derneği, gerçekleştiridiği toplantı ile resmi olarak faaliyetlerine başladığını duyurdu. Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği, ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal konulardaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak birçok proje ve etkinlik düzenleyecek. Sanat insanları arasında dayanışma oluşturmaya yönelik ulusal ve uluslararası konferanslar, sergiler, kurslar, yarışmalar, seminerler, çalışma atölyeler de hayata geçirilecek. Bülten, dergi, süreli yayın ve benzeri yayınlar çıkarılarak halkın aydınlatıcı bilgilere sahip olmasına yardımcı olacak. Ayrıca, plastik sanatlarla ilgilenenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti de verecek.

Sanatçıların Güç Birliği…
Resim ve heykelleriyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde birçok sergiye katılan sanatçılar aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yeni sanatçılar yetiştirmeye de devam ediyor. Derneğin kurucu üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurulmasından sonra ülkede oluşan sanat atmosferine bağlı olarak, sanat etkinliklerinde oluşan yoğunluğa, derneğimiz aracılığı ve sivil toplum insiyatifiyle sanatçının kendisinin de taraf ve katalizör olması hedeflenmektedir” denildi.