Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kurulan Vakıflar, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınlarından Çıkan Kitapta Toplandı
Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2017, 15:05
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:41

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Söylemez’in editörlüğünü yaptığı “Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları” isimli kitap Yakın Doğu Üniversitesi yayınlarından çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği sempozyum bildirilerinden oluşan kitapta, Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta kurulan vakıflar ele alındı.

Kitapta, Adnan Torun’a ait 1848-1878 dönemine ait Vakıf İlişkili Tapu Kayıtları, Mehmet Demiryürek’e ait Hala Sultan Tekkesi Evkafı, Güler Yarcıya ait Kıbrıs’ta Osmanlı Dönemi Evkaf Personeli, Cafer Acar’a ait Hizmet Amaçlarına Göre Vakıflar, Hümeyra Karabıyık’a ait Kıbrıs Muhassılı Es-Seyyid Mehmet Emin Vakfı, II. Selim Vakfı Muhasebe Defteri Üzerinde İnceleme, Muhamed Köse ve Süleyman Lokmacıya ait Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı, Sıddık Korkmazer’e ait Frenk Cafer Paşa’nın Kıbrıs’taki Vakıfları, Soyalp Tamçelik ve Musatafa Kemal Kasapoğlu’na ait Kıbrıs’ta kurulan Gayrımüslim Vakıfları ve Özellikleri, Yusuf Suiçmez’e ait 1883 Seager Raporuna Göre Kıbrıs’ta Osmanlı Vakıfları ile Mustafa Serine’e ait Kıbrıs Vakıfları ve Vakıf Mal Varlıklarının tespit çalışmaları gibi başlıklar irdelendi.

Kitaba ayrıca, M. Akif Erdoğdu, Ali Efdal Özkul, İbrahim Cellatoğulları, Deniz Arıcı, Muhammet Okudan, Sıddık Korkmazer, Nevzat Sağlam araştırmaları ile katkı sağladı.

Kitap Müslümanların Adada Kurduğu Bu Sosyal Müesseselerin Bazılarına Işık Tutuyor…
Kitabın editörlüğünü yapan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Söylemez, asırlardır Kıbrıs’ta yaşayan ve buranın asli unsuru olan Türklerin adada birçok medeni müessese kurduklarını ve bu medeni unsurların başında vakıflar geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Söylemez konuya ilişkin olarak şunları kaydetti : “Adanın her tarafına serpiştirilen bu unsurlar hayatın adeta tamamını kuşatmış vaziyettedir. Müslim ve Gayrimüslim demeden adada yaşayan herkesi kuşatmaya; onların yarasına merhem olmaya çalışan bu kurumlar yetim, yaşlı, evsiz, yolda kalmış, eğitime muhtaç öğrenci kadar ada halkına suyun getirilmesi, tuz vb müesseselerin işletilmesi, yol şebekesinin işletilmesi; mabetlerin inşası ve bakımı, imarethanenelerin kurulması, medrese ve kütüphanelerin açılması, kısacası hayatın her alanına yönelik insana hizmet etmişlerdir. Sadece insana değil aynı zamanda başta kuşlar olmak üzere hayvanlara yönelik vakıfların da kurulduğu bilinmektedir. İşte elinizdeki kitap bir medeniyet inşa eden Müslümanların adada kurduğu bu sosyal müesseselerin bazılarına ışık tutmaktadır. Bu çalışma bundan sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.”