Ortadoğu’nun Yeniden Şekillenen Güvenlik Coğrafyası Tartışılacak
Date Added: 06 Mayıs 2016, 13:46
Last Updated Date:11 Nisan 2022, 09:01


– Yakın Doğu Enstitüsü ve ORSAM’dan Ortak Konferans

Ortadoğu Güvenliğinin yeni dinamikleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde tartışılacak. Türkiye’nin bölgedeki güvenlik politikası, Suriye, DAEŞ’in uluslararası bağlantı ve savaşçıları ve demokratikleşme süreçleri uzmanlarca değerlendirilecek.


Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen “Reframing Security in the Middle East: Prospects and Challenges” başlıklı konferans 6 Mayıs 2016 Cuma günü saat 13:00 -16:30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ’ın yapacağı konferansta Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ, TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA, Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar ve düşün adamı Walid SALEM son gelişmeler ışığında Ortadoğu’da yaşanan dönüşümlerin ve sürekliliklerin farklı dinamiklerini ve boyutlarını değerlendirecekler.

Ortadoğu Güvenliğinin Yeni Çerçevesi ve Yeni Gelişmeler Uzmanlarca Değerlendirilecek

Sunum ve düşünce paylaşım dilinin İngilizce olacağı konferansta Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ, “Turkish Foreign Policy Regarding the Recent Developments in the Middle East (Ortadoğu’da Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası)”, TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA, “Foreign Terrorist Fighters of DAESH and their Effects on Turkey – (DAEŞ’in Yabancı Teröristleri ve Bunların Türkiye’ye Etkileri)”, Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Nur KÖPRÜLÜ “Processes of Democratization in the MENA Region: Retrospect and Prospects (Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Demokratikleşme Süreçleri: Geçmişe ve Geleceğe Bakış)”, ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar ve düşün adamı Walid SALEM “Rethinking Greater Syria (Büyük Suriye’yi Yeniden Düşünmek)” başlıklı konuşmalarıyla Ortadoğu’daki son gelişmelere ışık tutacaklar.


Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: Ortadoğu Güvenlik Coğrafyası Yeniden Şekilleniyor

Ortadoğu’daki son gelişmelerden sonra bölgenin güvenlik coğrafyasının yeniden şekillendiğini kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, böyle bir dönemde bu yeni coğrafyayı doğru okumak ve anlamak için ORSAM ile düzenlemekte oldukları konferans gibi sistematik analiz çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Ortadoğu’da birçok dinamiğin etki ettiği karmaşık bir güvenlik oluşumunun ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. KOLDAŞ ORSAM ile birlikte düzenledikleri bu konferansta bölgede kendi güvenliklerini sağlamak için mücadele veren ve politika üreten aktörlerin bu dinamiklerden nasıl etkilendiklerini çok değerli isimlerle birlikte değerlendireceklerini ifade etti.


Konferansı birlikte düzenledikleri ORSAM ile kurumlararası bir işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Doç. Dr. KOLDAŞ, Yakın Doğu Enstitüsü olarak düşünce kuruluşları arasında kurulan kurumsal etkileşimin düşünce üretimi ve tutarlı politikaların oluşturulma süreçlerine sistematik bir katkı yapacağı inancında olduklarını vurguladı. Türkiye’nin uluslararası alanda Ortadoğu Çalışmaları konusunda en bilinen ve en saygın düşünce kuruluşlarından biri olan ORSAM’la verimli bir işbirliği çatısı oluşturduklarını vurgulayan Doç. Dr. Umut KOLDAŞ imzalanan protokol çerçevesinde bölge ile ilgili çalışmaları sistemli bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Uluslararası alanda birikim ve tecrübeye sahip düşünce kuruluşları ve Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre “Reframing Security in the Middle East : Prospects and Challenges” konferansına ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.