Ortadoğu’da Artan İstikrarsızlık Ortamında Stratejik Belirsizlikler Had Safhaya Ulaştı
Date Added: 10 Mayıs 2016, 15:29
Last Updated Date:30 Kasım 2020, 10:39
Ortadoğu’da Artan İstikrarsızlık Ortamında Stratejik Belirsizlikler Had Safhaya Ulaştı

ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ Ortadoğu’daki dönüşümlerin bölgesel güvenliğin yeniden yapılanmasındaki yeri ile bu dönüşümlerin Türkiye’ye ve KKTC’ye yansımaları hakkında bir seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre güvenlik kavramının ve uygulamalarının tüm boyutlarıyla irdelendiği ve toplamda 12 hafta süren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi Sertifika Programı”’nda konuşan Doç. Dr. Şaban KARDAŞ Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) yaşanan bölgesel dönüşüm sürecinin temel dinamikleri ve parametreleri hakkındaki görüşlerini program katılımcılarıyla paylaştı.

Ortadoğu’da Artan İstikrarsızlık Ortamında Stratejik Belirsizlikler Had Safhaya Ulaştı

KARDAŞ: Ortadoğu’da Derinleşen Güvenlik Boşluğu Türkiye’yi Ve Kıbrıs’ı Tehdit Ediyor

ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ sunumunda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) yaşanan bölgesel dönüşüm sürecinin temel parametrelerini ele alarak bu perspektiften hareketle Türkiye'nin Ortadoğu politikasını irdeledi. MENA coğrafyasındaki yapısal dönüşüm sürecini beş ana başlık altında değerlendiren Kardaş bunları bölgede sınırların giderek tartışılması; devlet egemenliğinin aşınması; devlet altı kimliklerin güçlenmesi; sosyo-ekonomik kalkınma ve siyasi kalkınma arasındaki kısır döngü; ve son olarak Ortadoğu'da bölgesel güvenlik mekanizmasının kurulamamış olması olarak sıraladı.Özellikle Irak, Suriye ve Libya gibi örneklerde bu süreçlerin nasıl kendisini gösterdiğini detaylı bir biçimde tartışan KARDAŞ, bu yapısal dönüşüm süreçlerinin Türkiye ve Kıbrıs’a etkilerini de değerlendirdi. Türkiye'nin Arap Baharı öncesi dönemde takip ettiği proaktif dış politikasının daha çok bölgesel entegrasyon; yumuşak güç unsurlarının kullanılması, bölgesel uzlaşmazlıklarda arabuluculuk rolü üstlenilmesi gibi önceliklere dayandığını hatırlatan KARDAŞ, Ortadoğu'da süregelen bölgesel dönüşüm sürecinde giderek derinleşen güvenlik boşluğu ve istikrarsızlığın, Türkiye'nin dış politikasında da önemli meydan okumaları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Türkiye Mezhepler Üstü Pozisyonunu Sürdürmeli Ve Bölgede Demokratikleşme Ve Siyasal Dönüşüm Vizyonunu Devam Ettirmeli

Türkiye'nin özellikle bölgede yaşanan radikalleşme, kutuplaşma, parçalanma ve siyasetin askerileşmesi gibi süreçlerden negatif etkilediğini ifade eden KARDAŞ, önümüzdeki dönemde bölgesel politikalarında bazı hassasiyetleri göz etmeye devam etmesinin önemini vurguladı. Kardaş, Türkiye'nin özellikle mezhepler üstü pozisyonunu sürdürmesinin, bölgede demokratikleşme ve siyasal dönüşüm vizyonunu devam ettirmesinin ve askeri araçları kullanırken güvenlikçi politikalara boyun eğmemesinin Türkiye'nin öncelikleri olduğunu belirtti.Aynı şekilde, bölgede artan istikrarsızlık ortamında stratejik belirsizliklerin de had safhaya ulaştığını ve bu bağlamda Türkiye'nin stratejik esneklik kabiliyetini sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan KARDAŞ, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından sadece bir dış politika meydan okuması ifade etmediğini, aynı zamanda iç siyasetini de etkileyen köklü dönüşümlere işaret ettiğinin altını çizdi.

KOLDAŞ: Tutarlı Ve Sürdürülebilir Bir Güvenlik Vizyonu İçin Bölgesel Ve Küresel Güvenlik Yapılanmasını Doğru Analiz Etmek Şart

Güvenlik Akademisi kapsamında Doç. Dr. Şaban KARDAŞ tarafından yapılan sunumu değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ Ortadoğu’daki gelişmelerin gerek Türkiye’nin gerekse Kıbrıs’ın güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.KOLDAŞ bu bölgedeki ve dünya genelindeki güvenlik yapılanmasının doğu analiz edilmesinin ve anlaşılmasının Kıbrıs özelinde de ileriye yönelik doğru ve tutarlı güvenlik politikaları geliştirmek açısından önemli olduğunu kaydetti.Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak Güvenlik Akademisi kapsamında güvenlik politikalarını farklı analiz düzeylerinde sistematik bir şekilde incelediklerinin altını çizen KOLDAŞ, Doç. Dr. Şaban KARDAŞ’ın sistematik analizinin bu anlamda çok değerli bir katkı olduğuna vurgu yaptı.Güvenlik alanlarında farklı kaynaklardan beslenen bilgi akışında dikkatli olunması gerektiğini ifade eden KOLDAŞ, alanda ciddi bir bilgi kirliliğinin söz konusu olabildiğini bu nedenle güvenlik analizlerini gerçekleştirirken tutarlı bir metodoloji rehberliğinde dikkatli ve sistemli çalışılmasının elzem olduğunu belirtti.

Ortadoğu’da Artan İstikrarsızlık Ortamında Stratejik Belirsizlikler Had Safhaya Ulaştı

Güvenik Akademisi programında soru-cevap kısmının ardından ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ’a Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, güvenlik kavramları ve uygulamaları odaklı Güvenlik Akademisi sertifika programı farklı konu başlıklarıyla ve farklı uzmanların konuşmacı olarak katılımıyla 21 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek. “Güvenlik Akademisi” ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.