Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin “Post-Politics in Context”İsimli Kitabı Routledge Yayınevi Tarafından Yayınlandı…
Eklenme Tarihi: 12 Mayıs 2018, 14:29
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 10:13

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin Post-Politics in Context (Bağlamda Post-Politika)isimli kitabı uluslararası alanda kabul görmüş saygın bir yayınevi olan Routledge tarafından basıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin Post-Politics in Context isimli kitabı, çağdaş toplumda siyasetin neoliberalizmin post-politik yönetimsellik biçimleri tarafından baypas edildiğini ileri sürerek, siyasal eylemin nasıl istenmeyen bir fikir haline getirildiğini inceliyor.

Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze ve Michel Foucault gibi önemli teorisyenlerle birlikte düşünüp, güncel olayları ve filmleri inceleme nesnesi yapan kitap, neoliberalizmin günümüzdeki post-politik üretim biçimlerinin neler olduğunu ve ne tür efektif öznellikler ürettiğini ortaya koymayı amaçlıyor. Kitap bu anlamda neoliberalizmin günümüzdeki hakim biçimi post-politikanın, çatışma, mücadele ve radikal yapısal değişimin olmadığı bir toplum yaratmayı amaçlayan karşı-devrimci bir mantık olduğunu savunuyor.

Yrd. Doç. Dr. Taşkale: “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Disiplinlerinde Silikleşen Radikal Düşüncenin Canlandırılması Amaçlanıyor”
Kitaba ilişkin olarak konuşan Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin, liberal enternasyonalizm geleneğinden ve politik hayal gücünün, müdahale ve özgürleşmeden ziyade, ‘düzen’ ve ‘istikrar’ ile meşgul olduğu ve bu nedenle politik gerçekçilikten yoğun oranda etkilendiğini; bu yüzden de günümüzde siyasal eylemin neden kapatıldığına, istenmediğine dair tatmin edici cevaplar vermekten uzak olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Taşkale, “Kısaca Post-Politics in Context, çağdaş toplumun neoliberalizmce depolitize edilmiş koşullarına dair bir tartışma içermesinin yanında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde silikleştirilmiş olan radikal düşünce geleneğini diriltmeyi amaçlayan güncel bir müdahale olarak da işlev görüyor.