Öğretim Elemanlarının Dikkatine
Date Added: 11 Nisan 2017, 15:40
Last Updated Date:24 Kasım 2020, 13:24


Sayın Yakın Doğu Üniversitesi Fakülte Dekanları
Sayın Yakın Doğu Üniversitesi Enstütü Müdürleri
Sayın Yakın Doğu Üniversitesi Merkez Başkanları
Sayın Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üye ve Elemanları,

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence web sayfasında Uygulama İlkeleri başlığı altında belirtilen Bilimsel Yayın ve Sanatsal Faaliyetleri Özendirme Destekleri 01.03/17 ile yenilenerek ayrıca web sayfamızda yönetmenlikler altında yayınlanmıştır. Bugün 11.04/17 itibari ile başvuru formları ve kontrol listesi duyurulmustur başvuruların bu kurallar çerçevesinde formlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım,
Saygılarımla

Prof. Dr. Nedime Serakıncı
Centre Excellence Başkanı