Öğretim Elemanlarının Dikkatine
Eklenme Tarihi: 03 Ocak 2018, 11:01
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:28

Değerli Öğretim Elemanları,

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence web sayfasında uygulama ilkeleri başlığı altında belirtilen Bilimsel Yayın ve Sanatsal Faaliyetleri Özendirme Destekleri 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir.

Söz konusu değişiklik çerçevesinde Scopus yayınları desteklenmeyip sadece etki faktörü 0.25 ve üzeri, Web of Science’ta taranan yayınlara SCHIMAGO dergi sıralamasındaki gruplandırmaya uygun olarak özendirme desteği verilecektir.

WOS veri tabanında görünür olmasından sonra etki faktörü 0.25 ve üstü dergilerdeki Yakın Doğu Üniversitesi adresli makalelere, SCHIMAGO derecelendirmesine göre, Q1 grubu için 3000 TL, Q2 grubu için 2500 TL, Q3 grubu için 2000 TL, Q4 grubu için 1500 TL özendirme desteği YDÜ’lü öğretim elemanı sayısına bölünerek verilecektir.

Ayrıca, Ağustos 2017 ile Ocak 2018 arasındaki tüm başvurular da yeni kurala göre değerlendirecek olup, Web of Science veri tabanında taransa da özetler (abstract) ve editöre mektuplar bu maddi teşvikten faydalanamayacaktır. Tam metni çıkmak üzere kongre teşvikinden yararlanılan yayınlara ayrıca yayın teşviki verilmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.
Rektörlük