“Küreselleşen Dünya’da İslam” Başlıklı Konferansta “Yorumun Mahiyeti” Masaya Yatırıldı
Eklenme Tarihi: 13 Ekim 2016, 11:51
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:49
“Küreselleşen Dünya’da İslam” Başlıklı Konferansta "Yorumun Mahiyeti" Masaya Yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN'ı Ağırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Küreselleşen Dünya’da İslam”konferansları bağlamında bu hafta İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN'ı ağırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN, fakültenin Mavi Salonu’nda “Yorumun Mahiyeti” konulu bir konferans verdi.

“Küreselleşen Dünya’da İslam” Başlıklı Konferansta "Yorumun Mahiyeti" Masaya Yatırıldı

KOTAN, konferansta; “ Yorum faaliyeti insanoğlunun en temel varoluşsal hallerinden biridir. İnsan gözünü dünyaya açmasın ile birlikte anlamaya-yorumlamaya ameliyesi başlamış oluyor. Daha temelde “gözünü dünyaya açmak” tabirinin gerçek anlamı dahi, aslında onun dünyayı anlama-yorumlamaya başlaması anlamına gelmektedir. Çünkü gerçek ve dahası varlığı görmek, gözü ile görmekten ziyade onu,kendisini sembolize eden kelimelerle görmeyi ve tanımayı ifade eder. Göz sadece görmeyi sağlarken varlığı anlamlandırma dil ile gerçekleşir. Yorumun mahiyetinin bilinmesi yorumcunun hem mahiyetinin hem de varoluşsallığının bilinmesine bağlıdır. Yanısıra yorum nesnesinin de bilinmesine bağlıdır. İnsanın en bariz vasfı onun tarihsel bir mahiyette sahip olmasıdır. Tarihselliği onun özneliğini kazanırken aslında diğer taraftan bir nesne konumunda olarak bunun gerçekleşmesidir.Çünkü insan yapılanırken kendi doğal gelişimine paralel olarak tarihsel ve kültürel olarak yapılanmaktadır. Bir başka ifade ile içerisinde yaşadığı gelenekle varlık sahnesinde yerini alır. Bununla birlikte onun bir dil varlığı olması ve dilin kaçınılmaz tarihselliği onu tarihsel bir mahiyet olarak şekillendirmektedir. Tarihsel bir mahiyet olarak insanın ürettiği metinler ve diğer anlama nesnelerinin de kaçınılmaz olarak tarihselliği, yorumun da tarihsel bir mahiyet olmasına sebep olur. Bu da yorumun tarihselliği, süpjektifliği, görece doğru bir mahiyet oluşu ve kültürelliği ile yerelliği manasına gelir. Bu yüzden yorum bilgisi ilişkin olarak mutlak doğruluk iddiasında bulunulamaz. Dolayısıyla sağlıklı bir yorum, anlayan öznenin kendisinin mutlak özne olmadığı ve bir tarih, bir kültür, bir gelenek ortamında bulunduğu bilincinde olarak oluştuğu bilinmelidir. Dahası kişinin anlama-yorumlamayı hayat süreci içerisinde daimi bir süreç olarak görmesi de bu bilincin koşullarındandır.” dedi.

Şevket KOTAN’ın konferansını başta fakültenin V. Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ olmak üzere Öğrt. Görv. ve öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi.

Haberin Videosu