Near East Bank

Also available in: English, العربية

Near East Bank, Dinamik ve Yenilikçi Banka
16 yıl önce kurulan Near East Bank, bugün 278 milyon TL’ye ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile KKTC’nin en önemli finansal kuruluşları arasında. Near East Bank, kurulduğu günden beri izlediği verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda pazar payını artırmaya devam ediyor. Sahip olduğu fark yaratan, yetkin ve dinamik insan kaynağı; kaliteden ödün vermeden sunduğu ürün ve hizmetler; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı, Near East’i KKTC bankacılık sektöründe her geçen gün daha ileri bir konuma taşıyor. Ortaya koyduğu başarılı, sağlam ve istikrarlı grafik ve dışa açılım politikası Near East’in dünya çapında da tanınan, “Ada’da yaşayan Kıtalıların Bankası” olmasını sağlıyor.

KKTC’nin Dünyaya Açılan Kapısı
Geliştirdiği yeni ve yaratıcı ürünler ile sadece KKTC’de değil, dışa açılmak yönünde de girişimleri olan Near East Bank, 16 yıllık deneyimini TC Bankacılık Sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ‘ndan Türkiye’de Temsilcilik açma izni alan ilk KKTC Bankası olma gururunu taşıyan Near East Bank, aldığı izin çerçevesinde ilk temsilciliğini İstanbul’da Nişantaşı bölgesinde faaliyete geçiriyor. TC’de bankacılık sektörünün en etkili kurumu olarak kabul edilen ve bugüne kadar Türkiye için temsilcilik izinlerini küresel ölçekli, saygın ve güvenilir bankalara verdiği bilinen Bankalararası Düzenleme ve Denetim Kurulu (BDDK)’nun Near East Bank’ı bu izne layık görmesi KKTC ekonomisi için hem umut hem de gurur verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Entegre Finansal Hizmetler
Near East Bank; 200’den fazla çalışanı ile müşterilerinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. Ticari, Bireysel ve Özel Bankacılık olmak üzere tüm işkollarında faaliyet gösteren Near East; kredi, mevduat ve hazine ürünleri başta olmak üzere bir çok bankacılık hizmeti yanında kredi kartı ve üye işyeri hizmetleri ile ilgili olarak CardPlus ile, sigortacılık ürünleri ile ilgili de Commercial Insurance, İşlek Sigorta, Zirve Sigorta ve Euro City Sigorta ile stratejik işbirlikleri içerisinde hizmet veren entegre bir finansal hizmetler grubu niteliği taşıyor.

Yaygın Dağıtım Ağı
Near East Bank; toplam 12 şube, 52 ATM ve sağlam bir teknolojik altyapıya sahip internet şubesinden oluşan güçlü ve yaygın bir dağıtım ağı ile müşterilerine ulaşıyor. Şube ağını etkin alternatif dağıtım kanalları, merkezi operasyon yönetimi ve yönetsel raporlama sistemleriyle destekleyen Bankamız; bir yandan da alternatif dağıtım kanallarına sürekli yatırım yaparak operasyonel etkinliğini ve kârlılığını artırıyor ve bu alanda liderliği hedefliyor.

Yetkin ve Güçlü Bir Yönetim
Kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Near East Bank, “Ada’da Kıtalı gibi yaşamak” ilkesiyle hareket ediyor. Yetkin yönetim anlayışı ve ihtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı, Near East’i güçlü ve saygın bir marka olarak öne çıkarıyor.

Sosyal Sorumluluk
Near East Bank, bankacılık hizmetleriyle sektöre ve ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra içerisinde bulunduğu topluma da katma değer sağlamayı amaçlıyor. Bu hedefle hayata geçirdiği sağlık, kültür, eğitim, çevre ve spor alanlarındaki toplumsal paylaşım projeleri, Near East’in hem kurumsal misyonuna verdiği önemi hem de sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığını yansıtıyor.