İstihbarat Siyasileşmeden Doğru Siyaset Üretimine Hizmet Etmeli
Eklenme Tarihi: 04 Nisan 2016, 10:49
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 14:16
İstihbarat Siyasileşmeden Doğru Siyaset Üretimine Hizmet Etmeli

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde istihbarat, terör ve güvenlik konusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından biri olan Doç. Dr. Nihat Ali Özcan uluslararası sistemde ülkelerin değişen istihbarat öncelikleri, hedefleri ve yöntemlerinin bölgesel güvenliğe ve Kıbrıs’a olası etkilerini anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi’nde terör, güvenlik ve istihbarat konusunda Türkiye’de ve dünyadaki önemli uzmanların başında gelen Doç. Dr. Nihat Ali Özcan “21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat” başlıklı bir seminer verdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Araştırmacısı olan Nihat Ali Özcan 21.yüzyılda yeni yöntemler ve aktörlerin ortaya çıkmasıyla daha da karmaşıklaşan istihbarat yapılanmasını farklı boyutlarıyla ve çok yönlü bir şekilde değerlendirdi.

İstihbarat Siyasileşmeden Doğru Siyaset Üretimine Hizmet Etmeli

İstihbarat, terör ve güvenlik konusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından biri olan Doç. Dr. Nihat Ali Özcan, yeni yüzyılda bilgi edinme değerlendirme, amaç, hedef ve yöntemlerinin sistematik bir şekilde irdelediği seminerinde yeni dünya ve bölgesel yapılanmasında Türkiye ile Kıbrıs’ın istihbarat öncelikleri ve güvenlik gelecekleri hakkında önemli tespitlerde bulundu.

Dünyanın Tüm İstihbarat Örgütleri Topladıkları İstihbaratın %10’undan Azını Kullanır
Günümüzde değişen, dönüşen ve çeşitlenen bilgi kaynakları ve alışılmışın dışındaki tehditler bağlamında istihbarat kavram ve uygulamalarını değerlendiren Doç. Dr. Nihat Ali Özcan yeni kuramlar çerçevesinde son dönemde gerçekleşen terör olaylarını ve bunların bölgesel ve uluslararası etkilerini de analiz etti. Amaca yönelik doğru ve tutarlı bilgi toplanmasının ve analiz edilmesinin doğru politikalar üretilmesi için çok önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özcan, devletlerin bu konuda farklı yöntemleri kullandıklarını ve bu yöntemlerin doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Doğru politikalar üretmeye yönelik amaç odaklı istihbarat toplanması ve değerlendirilmesinin belli bir denetim çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Özcan, devletlerin etkin denetim mekanizmalarını oluşturmalarının istihbaratın sistemli ve denetimli kullanımı için önemli olduğunu vurguladı.

İstihbarat Siyasileşmeden Doğru Siyaset Üretimine Hizmet Etmeli

İstihbarat Örgütleri ve İstihbaratçılar Politika Seçiminde Taraf Olmamalı
Devletlerin stratejik sürprizlerden kaçınmak için istihbarata ihtiyaç duyduklarını belirten Doç. Dr. Nihat Ali Özcan, bunun için uzun dönemli uzmanlara sahip olmanın gerekliliğinin altını çizdi. Politika yapım süreçlerinde istihbarat üretmenin ve değerlendirmenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Özcan, istihbarat örgütleri ve istihbaratçıların bu süreçlerde profesyonel objektifliğini koruması gerektiğinin altını çizdi. İstihbarat profesyonellerinin politika seçiminde taraf olmamasının önemini vurgulayan Doç. Dr. Özcan, taraf olunması durumunda analizlerin önyargılı olacağını ve çözüm üreten politika yapma konusunda başarılı olunmasının güçleşeceğini ifade etti.

Seminerinin ve katılımcılarla soru-cevap bölümünün ardından Doç. Dr. Nihat Ali Özcan’a Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, güvenlik kavramları ve uygulamaları odaklı “ Güvenlik Akademisi” sertifika programı farklı konu başlıklarıyla ve farklı uzmanların konuşmacı olarak katılımıyla 21 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek. Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’ne ve diğer kısa dönemli eğitim programlarına kayıt hakkında daha detaylı bilgi www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından (yakindoguenstitusu), 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan alınabilir.

Haberin Videosu