İleri Düzey Kalp Hastaları “Kalp Yetmezliği Poliklinikleri”nde Takip Edilmeli
Date Added: 03 Ocak 2017, 11:42
Last Updated Date:11 Aralık 2020, 11:14

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice KEMAL, Kalp Yetersizliğine Her Yaşta Rastlamanın Mümkün Olduğuna Dikkat Çekerek, İleri Kalp Hastalarının Mutlaka Özelleşmiş “Kalp Yetmezliği Poliklinikleri”nde Takip Edilmesi Gerektiğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu. Kronik Bir Hastalık Olan Kalp Yetersizliğinin Belirtilerinden de Bahseden Dr. Hatice Kemal, Günümüzde Kalp Hastalarına Uygulanmakta Olan Tedavi Yöntemleri Hakkında Bilgiler Verdi.

Kalp Yetersizliğine Her Yaşta Rastlamak Mümkün
Kalp yetersizliği, kalbin vücut için yeterli kanı pompalama gücünü kaybettiği zaman ortaya çıkmaktadır. Kalp krizi veya enfeksiyonu, koroner arter hastalığı, tedavi edilmeyen yüksek tansiyon, ritim bozuklukları, kalp kapak hastalığı, aşırı alkol/sigara kullanımı ya da uyuşturucu kullanımı gibi kalp kasına zarar veren birçok durum, kalp yetersizliğine yol açmaktadır. Kalp yetersizliği, her yaşta görülebileceği gibi 45 yaş üzerindeki kişilerin %2,5'inde, 65 yaş üzerindekilerin ise yaklaşık %10'unda görülmektedir.

Kalp Yetersizliği Belirtileri
Kalp yetersizliği, devamlılık gösteren kronik bir hastalıktır. Nadiren düzeltilebilir bir nedene bağlı gelişmiş ise kalp fonksiyonu tedavi ile normale dönebilir. Sıklıkla hastalar hareket veya istirahat sırasında meydana gelen nefes darlığı, özellikle gece artan kuru ve sürekli öksürük, ayaklarda bacaklarda şişlik, halsizlik, yorgunluk ve ani kilo alımı şikayetleri ile başvururlar. Hastalığın hem tedavisinde hem de şikayetlerin tekrar etmemesinde, ilaç tedavisi ve yaşam şekli değişikliği büyük önem taşımaktadır.

Tedavi Yöntemleri
İleri kalp yetersizliği ise ilaç tedavisi ve yaşam şekli değişikliğine rağmen ciddi nefes darlığı olan ve günlük aktivitesi belirgin kısıtlanmış, sık ve tekrarlayan hastaneye yatış ihtiyacı olan hastaları tanımlamaktadır. İleri evre kalp yetersizliğinde, hastaların yarıdan fazlası, tanı konduktan sonra 1 yıl içerisinde kaybedilirler. Bu nedenle tanı anından itibaren, hastalığın ciddiyetinin ortaya konması ve buna göre oluşturulacak tedavi planının yakın takip altında uygulanması yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması açısından büyük önem arz eder. İleri kalp yetersizliğinde ilaç tedavisine ek olarak, hastaya tıbbi cihaz uygulanması veya hastanın kalp ameliyatı açısından uzman hekimlerden oluşan ekip tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ek Uygulanabilen Tedavi Yöntemleri:

  • Kalbin kasılmasına katkı sağlayan kardiyak resenkronizasyon terapisi veya ölümcül ritm bozukluklarına bağlı ani ölümü engelleyebilen kardiyoverter-defibrilatör özelliği olan kalp pilleri.
  • Kalp kapağının tam kapanmaması nedeni ile kalp yetersizliği yaşayan hastalarda cerrahi yönteme başvurmadan, özel teknikler ile kalp kapak hastalığın tedavi edilmesi.
  • Kalp damar hastalığına bağlı kalp yetersizliği olan uygun hastalarda koroner arter bypass açık kalp ameliyatı veya anjiyografi ile stent takılması.
  • Yaşam beklentisi ileri kısıtlı olan hastalarda kalp destek cihazı uygulanması ve kalp nakli.

İleri Kalp Yetersizliği Hastaları “Kalp Yetmezliği Poliklinikleri”nde Takip Edilmeli
Kalp yetersizliği hastaları, ideal olarak tüm dünyada yıllardır kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarının yer aldığı, özelleşmiş ‘Kalp Yetmezliği Poliklinikleri’nde takip edilmektedir. Ülkemizde, ileri kalp yetersizliği olan hastaların sayısı hızla artmaktadır ve bu tür hastaların özelleşmiş “Kalp Yetmezliği Polikliniği”nde takip edilmesi gerekmektedir. Özelleşmiş “Kalp Yetmezliği Polikliniği” sayesinde yakın takip, iyi hekim hasta ilişkisi ve hastalık tedavi eğitimi ile yaşam kalitesinde artış sağlanabilmektedir. İlaç tedavisine ek olarak önerilen cerrahi yöntemler ve tıbbi cihazların uygulanması için geç kalınmaması, uygun zamanın, önceden bu konuda deneyimli ekip tarafından belirlenmesi ile yaşam süresi uzatılabilmektedir.