İlahiyat Alanında Yeni Kitap… “Şîa Hadis Tarihi ve Hz. Muhammed’in Söz ile Fiillerinin Şiî İmamlara Nispeti”…
Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2019, 16:01
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 14:19
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Suiçmez, "Şîa Hadis Tarihi ve Hz. Muhammed'in Söz ile Fiillerinin Şiî İmamlara Nispeti" başlıklı kitabı çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, daha önceki bir çalışmasında Ehl-i sünnet ulemasının ref problemine yaklaşımını inceleyen Doç. Dr.Yusuf Suiçmez, bu çalışmasında ise aynı konuyu Şîa mezhebinin önemli kollarından biri olan isneaşariye'nin kaynaklarını dikkate alarak inceledi.

Toplumların Geçmiş Tarih ve Kültürlerinin İnançlar Üzerindeki Etkisi İrdelendi…
Doç. Dr. Suiçmez, toplumların geçmiş tarih ve kültürlerinin inançlar üzerindeki etkisini dikkate aldındığında, İran coğrafyasının tarihi ve kültürel mirası ile Arabistan coğrafyasının tarihi ve kültürel mirası arasındaki etkileşimi de kısmen ortaya koyması açısından kitabın faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Doç. Dr. Suiçmez, “Tüm medeniyetler, adalet, dayanışma, ahlaki değerler, felsefe ve inanç gibi evrensel değerleri kendi coğrafi ve kültürel şartları içinde yorumlayarak insanlık medeniyeti içindeki varlıklarını sürdürürler. Evrensel değerleri kendi yöresel şartları içinde sentezleyemeyen medeniyetler ise ya kabuk değiştirir ya da tarihin aktif sahnesinden çekilirler. İslam tarihine bakıldığında birçok mezhebin ortaya çıktığı ancak bunların bir kısmının zaman içerisinde etkisini kaybederek hayatın öznesi olmaktan çıktıkları, tarihin nesnesi haline geldikleri görülür" dedi.

Mezhepler Etrafında Oluşmuş Olan Bir Takım Yanlış ve Eksik Anlamaların Giderilmesine Katkı Sağlayacak…
Bu çalışmanın, varlığını hala daha koruyan hatta birbiri ile rekabet eden Sünni ve Şii mezheplerin kaynaklarında ortak bir sorun olarak var olan Hz. Muhammed’den gelen rivayetlerin Şii imamlara nispet ile Şii imamlardan gelen rivayetlerin Hz. Muhammed’e nispet edilmesi meselelerini ele alarak karşılaştırmalı olarak incelemeyi konu edindiğinin altını çizen Doç. Dr. Yusuf Suiçmez, ilahiyat çalışmalarına katkı sağlamak yanında mezhepler etrafında oluşmuş olan bir takım yanlış ve eksik anlamaların giderilmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.