Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Onur CİDDİ, Moldova’da Komrat Devlet Üniversitesi’nde Düzenlenen 15. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde, Yakın Doğu Üniversitesini Temsil Etti
Eklenme Tarihi: 13 Eylül 2017, 15:34
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:59

"Uluslararası iltica Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Türkiye" başlıklı bildirisinde; uluslararası iltica hukukunun tarihi ve kavramsal çerçevesi doğrultusunda mültecilerin sahip olduğu haklar ele alınarak, Turkiye’de mülteci hukukuna ilişkin düzenlemelere değinilerek Türk hukuk sisteminde Sureyeli mültecilerin hukuki statüsü ve bu kişilerin sahip hakları ile ilgili sözlü sunum yaptı.

Onur CİDDİ; “Türkiye Bulunduğu Coğrafi Konum İtibariyle Nüfus Hareketlerinin Konusu Olmuş Ve Olmaya Devam Edecektir”
Yakın Doğu Üniveritesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Araştırma Görevlisi Onur CİDDİ ,Kongrede yaptığı sunumda; “Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle nüfus hareketlerinin konusu olmuş ve olmaya devam edecektir. Uzun bir süre ulusal mevzuatımızda yeknesak bir düzenlenme bulunmaması Suriye’de yaşanan olaylarla daha da belirgin hale gelmiş ancak beklenilenin aksine 1994 Yönetmeliği sığınmaya ilişkin boşlukları dolduramamıştır. AB’ye katılım süreci ile ülkemizde hızla gelişmeye başlayan mülteci hukuku bu kapsamda hazırlanan Ulusal Eylem Planı ile önemli yenilikler getirmiş ancak konuyla ilgili düzenlemelerin dağınıklığı yüzünden uygulamada yine aksaklıklara neden olmuştur. Bunun üzerine AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği kararlar mülteci hukukunun gelişimini etkileyen bir başka unsur olmuş ve daha kapsamlı bir düzenleme yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır”dedi.

CİDDİ; ''Sığınma Hakkı'' Ve İltica Hukukunun Temel İlkesi Olan "Geri Gönderme Yasağı" Detaylı Şekilde İncelendi”
İltica hukukunda kavramsal çerçeve oluşturularak mültecilerin haklarına değinerek, ''Sığınma hakkı'' ve İltica hukukunun temel ilkesi olan "Geri gönderme yasağı" detaylı şekilde incelenerek bu kapsama alınan kişilerin Göçmenler ve Ekonomik Göçmenlerden hangi yönleriyle ayrıldığı üzerinde durduğunu belirten Araştırma Görevlisi Onur CİDDİ, İkinci dünya savaşından sonra yaşanan ağır insan hakları ihlalerinin yaşanmasıyla düzenlenmesine ihtiyaç duyulan iltica hukukunun gelişmesini sağlayan ve spesifik olarak mülteci haklarına değinen 1951 tarihli Cenevre sözleşmesi gibi uluslararası ve bölgesel düzenlemelere dikkat çekti.

Onur CİDDİ, ayrıca, Türkiye'de bu alandaki ilk genel düzenleyici belge olan 1934 tarihli 2510 sayılı İskan Kanunundan başlanarak 2013 yılı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa  (YUKK) kadar gelişimi ve YUKK' ta öngörülen "mülteci", "şartlı mülteci", "İkincil koruma" ve "geçici koruma" statülerine de değind