Hepatit C Tarihe Karışıyor
Eklenme Tarihi: 15 Temmuz 2016, 12:53
Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 15:30

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Kaya SÜER, Tıp Dünyasında Baş Döndürücü Gelişmeler Görülmeye Devam Ederken, İnfeksiyon Hastalıklarından Hepatit C’nin de Yakın Gelecekte Bir Halk Sağlığı Sorunu Olmaktan Çıkacağını Duyurdu.

Hepatit C’nin Siroz ve Karaciğer Kanserine Dönüşmeden Erken Tanı ve Tedavisi Çok Önemli
Hepatit C sinsi seyredebilen bir hastalıktır. Sinsi seyir ve bulaşıcılık özelliği yanında, tanısı konulmuş hastalar buzdağının sadece görünen yüzünü oluşturmaktadır. Tanısı konulmamış hastalar, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Hepatit C’nin siroz ve karaciğer kanserine dönüşmeden yakalanmasında erken tanı ve tedavi çok önemli yer tutmaktadır.

KKTC’de Hepatit C Virüsünün Tedaviye Dirençli Genotip 1 Formu Hakim
Kronik bir hastalık olan Hepatit C, tanı ve tedavide gecikmeler yanında, geçmişte kullanılan ilaçlar ile %60 oranında tedavi edilebiliyordu. Kronik Hepatit C birçok hastada siroz ve karaciğer kanserine neden olmaktaydı. Bu virüse karşı aşı yoktur. Uygulanan tedavilerde başarı oranlarını etkileyen genetik yapıları (Genotipleri ve alt grupları) önemlidir. KKTC’de, Yakın Doğu Üniversitesi katkıları ile gerçekleştirilen araştırmalarda, Hepatit C virüsünün tedaviye dirençli genotip 1 formunun hakim olduğu ortaya konulmuştur. Geçmişte kullanılan interferon ve ribavirin isimli ilaçlar ile hastaların tedavisi uzun bir süre almaktaydı ve ilaçlara bağlı yan etkiler ile sık olarak karşılaşılmaktaydı. Eski tedavi rejimleri ile 12 ay olan tedavi süresi, yeni tedavi rejimleri ile 12 haftaya indirildi. Tedavi süresinin kısalmasının yanında, hastalara tedavi kolaylığı sağlayan ağızdan kullanım ve yan etkilerinin azlığı gibi özelliklere sahip olan bu ilaçlar, tedavi başarı oranlarını çok yükseltmektedir. Direkt etkili ajanlar olarak isimlendirilen yeni ilaçlar ile Hepatit C tedavisine dair olumsuz düşünceler artık geçmişte kalacaktır.

Yeni Jenerasyon İlaçlar ile Tedavi Başarı Oranları %97-100 Seviyelerinde
Son yıllarda infeksiyon hastalıkları kongrelerinde, üzerinde hassasiyetle durulan Hepatit C tedavisindeki yeni ilaçlar ile ilgili birçok çalışma sonuçlandı. 2012 yılından bu yana dünyada kullanılmakta olan yeni jenerasyon ilaçlar ile tedavi başarı oranları %97-100 seviyelerine ulaştı. Bu ilaçlar tedaviye yeni başlanan veya geçmişte tedavi alıp tedavi başarısızlığı görülen hastalarda kullanılabilmektedir. Hepatit C tedavisinde en şanssız grup olarak görülen genotip 1 hastalar, bu yeni ilaçlar ile en şanslı grup olarak görülmeye başlandılar.

Hepatit C Yakın Gelecekte Bir Halk Sağlığı Sorunu Olmaktan Çıkıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarındaki yeni yapılanmalar ile artık KKTC’de virüs yükünün (HCV-RNA) yanı sıra, genotip tayini ve ilaç dirençleri de saptanabilmektedir. Tüm bu gelişmeler ve yeni tedavi imkanlarıyla birlikte Hepatit C’nin yakın gelecekte bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkması beklenmektedir.

Haberin Videosu