Hamilelik Döneminde Hepatit C Taraması
Date Added: 02 Ocak 2020, 15:29
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:02
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. H. Kaya Süer, Ülkemizde Düşük Oranda Görülmesine Rağmen Anne Adaylarının Hamilelik Döneminde Mutlaka Hepatit C Enfeksiyonu Taraması Yaptırması Gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. H. Kaya Süer; “Bebekte Saptanan Virüs %20 – 55 Oranında Kendiliğinden Temizlenebiliyor.”
Anneden bebeğe geçme özelliğine sahip olan Hepatit C virüsünün (HCV), Flaviviridae ailesi olan Hepasivirus cinsinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatit C virüsünün anneden çocuğa sıklıkla vajinal doğum esnasında bulaştığını belirtti. Vajinal doğum esnasında virüsün bulaşması ile birlikte bebekte saptanan virüs varlığının %20 – 55 oranında kendiliğinden temizlendiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, sözlerine şöyle devam etti: “HCV’nin bir başka bulaş yolu olan maternal bulaş yani anne karnında veya doğum sonrasında virüs geçiş sıklığının % 2 – 20 aralığında değiştiği bildirilmektedir. Anne adayının kanında 100.000 IU/ml düzeyinde viral yük var ise bebeğe bulaşma oranı yüksektir. Yapılan araştırmalarda bu düzeyin altında viral yükü olan anne adaylarının da bebeğe hastalığını geçirdiği bazı olgularda gösterilmiştir.”

Doç. Dr. H. Kaya Süer; “Gebelik Planlaması Olan Kadınlar, Gebelik Öncesi HCV Taraması Yaptırmalı.”
Gebelik sırasında saptanan kronik Hepatit C olgularında, tedavi açısından rehberler incelenirse seçilecek tedavi metodu olmadığının görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, bu nedenle tüm rehberlerin de gebelik planlaması olan kadınlara gebelik öncesi HCV taraması yaptırması önerilmesi gerektiğini belirtti. Ancak HCV’nin yaygınlık oranının düşük olduğu ülkelerde maliyet etkin bulunmadığından bu taramanın yapılmasının önerilmediğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, tarama sırasında pozitiflik saptanan adaylarda tedavinin gebelik öncesi başlanması ve tedavi bitimine kadar gebe kalınmaması gerektiğinin önerildiğini belirtti. Hamile kadınların belirli risk faktörlerini göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, dolayısıyla hamilelerin mutlaka hepatit C taraması yaptırması gerektiğini belirtti.

Risk Faktörleri
Hastalığın risk faktörleri hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kaya Süer, damar içi ve burunla kullanılabilen madde bağımlılığı, uzun süreli diyaliz tedavisi, hijyenik olmayan ortamlarda yapılan dövme, piercing, enjeksiyon, HCV pozitif bir donörden kan alınması, hapishane öyküsü, HIV riski, nedeni bilinmeyen kronik karaciğer hastalığı gibi durumların Hepatit C hastalığının risk faktörleri olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Kaya Süer: “Ülkemizde Hepatit C Görülme Sıklığı Düşük.”
Risk grubu dışında kalan anne adayları açısından bakıldığında ise hamile kadınlar arasında HCV görülme sıklığının arttığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, bu nedenle risk profili ne olursa olsun tüm gebelere HCV taraması yaptırmalarının önerildiğini belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde Hepatit C enfeksiyonu görülme sıklığı yaptığımız araştırmalarda düşük bulunmuştur. Risk grubu dışında kalan gruplara da tarama yapılması konusunda görüş farklılıkları olmakla beraber enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak tarama yapılması gerektiğini önermekteyim.”

Hepatit C Tedavisindeki Önemli Gelişmeler
Dünyada ve ülkemizde kullanılmaya başlanmış olan direkt etkili antiviraller genel başlığı altında yer alan ilaçlar ile kronik hepatit C tedavisinde önemli gelişmelerin görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “Hindistan’da Hepatit C pozitif gebe kadınlara hastalığın bebek açısından riskleri ve tedavi sonuçları ile bilgilendirme yapılmış ve hastaların onayı alındıktan sonra yapılan bir pilot çalışmada gebeliğin 23 - 24’üncü haftasında başlanan Ledipasvir + Sofosbuvir kombinasyonu 12 hafta boyunca verilmiştir. Bu olgularda tedavinin etkinliği, tedavi sırasında, doğum sırasında ve doğum sonrasında tekrarlanan HCV viral yükleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmacılar tüm hastaların tedaviye hızlı yanıt verdiklerini ve tedaviden 12 hafta sonra kalıcı viroloik yanıt oluştuğunu bildirmişlerdir. Doğumu gerçekleşen bebeklerin takibinde ise hiçbir bebekte hepatit C hastalığı olmadığı görülmüştür.” Ancak gebelerde bu tedavi şekli henüz FDA onayı almamış olup, önümüzdeki yıllarda araştırmaların artması ile beraber muhtemelen onay alacak ve kronik hepatit C’li gebelerde tedavi uygunlanmaya başlayacaktır.