Girne Üniversitesi 2018 Yılında 120 Uluslararası Yayın ile KKTC’de Bulunan 19 Üniversite Arasında 3. Sırada…
Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2019, 16:56
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 13:40

Girne Üniversitesi, öğretim elemanları 2018 yılında Web of Science (WOS) ve Scopus’ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 120’nin üzerinde yayın yaptı. Girne Üniversitesi bu rakamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 19 üniversite arasında 3’üncü sırada yer aldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Girne Üniversitesi öğretim elemanlarının Temel Bilimler, Tıp Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Fen Bilimleri alanında Web of Science ve Scopus’ta yayınlanan 120’nin üzerinde yayını ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri arasında üçüncü sıraya yerleştiği belirtildi.

Uluslararası Yayın Evleri Tarafından Yayımlanmış 6 Kitap, 120’nin Üzerinde Bilimsel Yayın…
Tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, farklı konularda 120’nin üzerinde bilimsel yayın yapan Girne Üniversitesi, 2018 yılında beklenen bilimsel yayın performansları başarısının üzerine çıktı. Yine Girne Üniversitesi tarafından 2018 yılı içerisinde Türkçe dilinde 3 kitap, uluslararası yayınevleri tarafından da yayınlanmış ikisi bilimsel, biri ders kitabı olmak üzere 6 kitap basıldı.

WOS ve Scopus’ta Taranan Uluslararası Kongrelerde Bilimsel Yayınlar Sundular… Girne Üniversitesi öğretim elemanları ulusal ve uluslararası 17 konferansın düzenlenmesi ve düzenleme komitelerinde yer almalarının yanı sıra, yurt dışında Web of Science veya Scopus tarafından taranan ulusal ve uluslararası konferanslarda da 54 bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Üniversite tarafından ülkemiz eğitimi ve toplumu ilgilendiren konularda 2018 yılında 2 uluslararası ve 3 ulusal konferans, 2 panel, 11 seminer, halka açık 3 eğitim kursu, 65 yaş üstü insanlarımızı eğitmek amacı ile Güz dönemi “tazelenme kursu” düzenlendi.

Öğretim Elemanlarının Araştırmaları Ödüle Layık Görüldü…
Girne Üniversitesi öğretim elemanları ayrıca 20018 yılı içerisinde, katıldığı kongrelerde ödüle layık görüldü. Türk Toraks Derneği 21. Yıl Kongresi’nde “Ülke Tütün Kontrolüne Yapılan Katkı” başlıklı çalışma ile Lokman Hekim Vakfı Sarıay Birincilik Ödülü kazanırken yine aynı kongrede,  Astım Alerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan“Astım alanında ülke verilerine yapılan katkı” başlıklı çalışma da Sözlü Bildiri Ödülü aldı.

ODTÜ İle Deniz Bilimleri Alanında Ortak Araştırma Projesi Yürütüldü…
Girne Üniversitesi 2018 yılında bilimsel araştırma programları çerçevesinde üç adet proje desteklendi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTK) tarafından da desteklenen uzun vadeli bir araştırma projesi de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yürütülerek sonlandırıldı.

Söz konusu projeler kapsamında Kıbrıs’ın tek bilimsel araştırma teknesi R/V TEAL Junior 4000 metre deniz derinliğine kadar bilimsel araştırma yapabilecek cihazlarla donatılmış ve Avrupa Birliği Deniz Veri (EU SeaDATA NET) Programı envanterine girmesi sağlandı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Giderek Artan Bilimsel Yayın Performanslarımız Akademik Başarılarımızın Bir Göstergesi…”
Üniversitelerin akademik camiada başarılarını gösteren en önemli kriterlerden biri indeksli dergilerde yayınlanan makale sayıları olduğunu belirten Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ‘Web Of Science’ ve Scopus veri tabanı kullanılarak belirlenen ülkemizdeki üniversitelerin indeksli yayın sıralamasında üçüncü sırada yer almalarının, Üniversite olarak bilimsel yayın performanslarının 2018 yılında arttığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Salihoğlu, “Girne Üniversitesi Öğretim Elamanları 2018 yılında beklenen bilimsel etkinlik başarı sınırlarının üzerine çıkmayı başarmıştır. Bunu gerçekleştirirken hareket noktası Üniversite misyon, vizyon ve hedeflerinde yer alan stratejileri oldu. Bahse konu stratejiler arasında yer alan uluslararası tanınmışlık, bölgesel ve evrensel liderlik hedefi, eğitim, araştırma ve toplumsal ihtiyaçlara bütüncül yaklaşım, yükselen eğitim kalitesi, toplumla bütünleşme, insan öncelikli, etik değerler ve “Evrensel İnsan Hakları”, toplum ve insanlık refahını yükseltebilmek gibi kılavuz hedefleri gerçekleştirmek için bilişsellik ön plana çıkmıştır. Bunun sonucunda arzu edilen bilimsel başarı hedeflerine doğru ilerlememiz mümkün oldu” dedi.

Ülkemizde bilimsel ve akademik anlamda katkı sunmaya devam edeceklerini aktaran Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Bu süreçte emek veren tüm akademik personele teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi ki bu başarı yeterli olmayıp, uluslararası standartlar ve üzerinde bilgi üretmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bunun aksi, başkaları tarafından üretilen ve güncelliğini yitirmiş bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmekten öteye geçilemeyecek bir gerçektir. Tecrübeli saygın akademisyenlerimiz, daha fazla sayıda kaliteli makale yayımlamaları için genç akademisyenlere yardımcı olarak üniversite sıralamalarında üst sıralara yükselmesinin hızlandıracaktır. Bilimsel başarıya ulaşmanın koşullarının başında en az eğitim kadar bilimsel araştırmalara önem vermenin farkında olmak da önem arz ediyor. Eğitimi bilimle harmanlayıp üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak sözlerini sonlandırdı.