Engelsiz Yaşamın Önşartı Bilinçli Eğitim
Eklenme Tarihi: 21 Nisan 2016, 13:20
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 13:06
Engelsiz Turizm ve Yaşam Çalıştayı Programı

-Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Herkes için Eğitim: Engelsiz Turizm ve Yaşam Çalıştayı” yapılacak

-Engelsiz yaşam ve turizm için eğitimin rolü ve önemi tartışılacak
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nden ve KKTC’den kamu kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerden, belediyelerden temsilcilerin konuşmacı olarak katılacakları çalıştay 25 Nisan 2016 Pazartesi günü 9:00-18:00 saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi B 101 No’lu Salonda gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre engelsiz yaşam ve engelsiz turizm yolunda eğitimin farklı boyutlarının tartışılacağı çalıştayla, tüm kurum ve kuruluşların engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı çözüm önerisi üretmesinin ortamını oluşturmak, eğitim ile toplumsal farkındalığı artırmak amaçlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, YDÜ Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, YDÜ Turizm Araştırmaları Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü işbirliği ile yürütülecek çalıştaya KKTC Cumhurbaşkanının eşi Meral Akıncı, Celal Bayar Üniversitesi’nden Türkiye Engelsiz Bilişim Platform Koordinatorü Mustafa Özhan Kalaç, Türkiye Cumhuriyeti Bilişim Derneği’nden Levent Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan İbrahim Elibal, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği’nden Adem Kuyucu, Norm Danışmanlık ve Meslek Enstitüsü ‘nden Seçil Fırat, Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan Dr. Lütfi Altunsu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yetkili Heyeti, Aşkın Günay, Veysel Gölge, Serdar Tanrıverdi, Manolya Karaoğlan ve KKTC belediyelerinden temsilciler konuşmacı olarak katılacaklar.

Prof. Dr. Serakıncı: Engelsiz Yaşam için Kurumsal İşbirliği ve Kamusal Alanların Erişilebilir Olması Gerekli
Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımı için kamusal alanların ulaşılabilir ve erişilebilir duruma getirilmesinin önemini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, çalıştayın ülkede bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarla gelinen noktadan daha ileri gitmek ve ülkemiz turizmine katkı sağlamak açısından çok önemli bir çalıştay olduğunu ifade etti. Engellerin bizlerin yarattığı durumlar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Serakıncı, öncelikle bireysel ve daha sonra yerel yönetimler olarak gerçekleştirmemiz gereken engelsizleştirme girişimleri olduğunu ve bu amaç doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu alanda KKTC de önderlik yaptığını vurguladı. KKTC’nin turizm potansiyelinin ve kültürel mirasının tanıtılmasında ulaşılabilir-erişilebilir sosyal alanların ve özellikle turistik alanların iyileştirmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Serakıncı, yurtdışı ve yurtiçindeki tüm engelli turistlerin ve ailelerinin ülkemiz turizminden yararlanabilmesi ve sosyal hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla ilgili tarafların işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda Yakın doğu Centre of Excellence ve bünyesindeki 3 araştırma merkezi olarak farkındalık yaratmak amacıyla bu çalıştayın düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Serakıncı çalıştay süresince var olan sorunlar-çözüm önerileri ve gelecekteki hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışılacağını vurguladı.

Doç. Dr. Zehra Altınay: Turizm’de ve Yaşamın Her Alanında Engelsiz Bir Kıbrıs’ın Temellerini Eğitimle Atıyoruz
Çalıştayın koordinatörlüğünü gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi eşbaşkanı Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi, “Yükseköğretimde ve yaşam içerisinde engelli vatandaşlarımızın eğitim ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesi ve eğitim aracılığıyla turizm, yaşam, sanat ve kültür faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, istihdam, fiziksel mimari altyapı, insan kaynakları geliştirme, algı yönetimi,toplumsal sorumluluk ve sosyal, kültürel etkinlik, yasa ve tüzükler, bilişim konularına yönelik çözüm ortaklığı yaratmak bu çalıştayın en önemli kapsamında olduğunun altını çizen Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi Herkes için Eğitim: Engelsiz Turizm ve Yaşam Çalıştayı kapsamında, tüm yüksek öğretim kurumlarının ilgili birimlerin, derneklerin, belediyeler ve ilgili kuruluşların etkin katılımının beklendiğini ifade etti.

Doç. Dr Tülen Saner: Engelsiz, Erişilebilir Turizm Büyük Önem Arz Ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okul Müdürü ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr Tülen Saner, engelsiz, erişilebilir turizmin büyük önem arzettiğini, her bireyin seyahat etme özgürlüğü olduğunu ve bunu da en iyi şekilde sağlayabilmek için engellilerin sosyal yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Doç. Dr Tülen Saner, Erişilebilir Turizm için Avrupa Ağı (European Network for Accessible Tourism) (ENAT), Başkanı Lilian Müller’in 20. World Travel Monitor Forumu'nda yaptığı konuşmaya değinerek dünyada milyonlarca insanın seyahat etmek istediğini ve bunu yapmak için de zaman ve paralarının var olduğunu ama yetersiz tesislerden dolayı evlerinde kaldıklarını ifade etti. Doç. Dr. Saner ayrıca engelli veya fiziksel kısıtlamaları olan insanların oluşturduğu 100 Milyar € değerindeki seyahat ve turizm pazarını güçlü hale getirebilmenin ve sözkonusu insanların seyahat etmesinin yolunun ancak geliştirilmiş erişilebilirlik ile mümkün olabileceğine değindi.

Doç. Dr. Umut Koldaş: Kıbrıs İçin Engelsiz Bir Yaşamın Düşünsel Altyapısı Oluşturulacak
Çalıştayın engelsiz yaşam ve turizm alanında önemli uzman ve uygulayıcıları bir araya getireceğini vurgulayan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, engelsiz bir geleceğin düşünsel altyapısını oluşturmak için bu paydaşların çalıştay kapsamında yapacağı ön çalışmalar sonucunda uygulama odaklı projelerin geliştirilebileceğini ifade etti. Toplumun tüm kesimlerinin engelsiz bir yaşam için fikir üretme konusunda istekli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Umut Koldaş, ancak bu isteğin toplumsal faydaya dönüşebilmesi için sistemli bir eşgüdümün şart olduğunu vurguladı. Engelsiz bir yaşam için gerek kamu sektörü gerekse özel sektörde çok değerli projelerin üretildiğini kaydeden Doç. Dr. Koldaş, bu gayretlerin eşgüdümü sağlandığında engellerin kaldırılması yolunda daha önemli mesafeler alınabileceğini ifade etti. Bu çalıştayın Kıbrıs için engelsiz bir yaşamın düşünsel altyapısını oluşturmak için düzenlediklerine vurgu yapan Doç. Dr. Koldaş, katılımcı ve konuşmacıların katkıları ile bunun sağlanacağına inandıklarını belirtti.

Haberin Videosu