Engellerinizi Rehabilitasyonla Ortadan Kaldırın
Eklenme Tarihi: 07 Kasım 2015, 14:26
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:05

Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto: Özürlülük ve engellilik toplumda birbiri yerine kullanılan kavramlardır.Kavramlar arası farklılığın anlaşılması, toplumun, engellilik oranını düşürmedeki rolünü anlaması bakımından önemlidir. Özürlülük kişisel, engellilik toplumsaldır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, rehabilitasyonun önemini ve amacını anlattı:

Günlük Aktivitelerde Bağımsız İşlevlerin Kazanımının Sağlanması Rehabilitasyon ile Olur ve Bu Süreç Ömür Boyu Sürer

Özürlülük kişinin fizyolojik, psikolojik, anatomik yapılarında veya işlevlerindeki eksikliktir. Engellilik ise yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel etkenlere bağlıdır, özürlülük sonucu oluşur, birey yaşamındaki bazı rolleri yerine getiremez. Fiziksel engellilere, yaşam alanlarında sağlanacak çözümlerle, işlevlerini bağımsız yapmalarına olanak sağlanmalıdır. Günlük aktivitelerde bağımsız işlevlerin kazanımının sağlanması rehabilitasyon ile olur ve ömür boyu sürer.

Nörolojik Hastalıklar Sonucu Maruz Kalınan Bozuklukları Rehabilitasyon ile Azaltın

İnme, omurilik yaralanması, Multipl Skleroz, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, kas güçsüzlüğü, spastisite, yürüme bozukluğu ve bunlara bağlı mobil olamama sorununu da beraberinde getirir. Rehabilitasyon sayesinde kazanılan erken mobilizasyon; hayati sonuçlara neden olabilecek derin ven trombozu, aspire etmeye bağlı oluşabilecek pnömoni, eklemlerde hareket kısıtlılığı, bası yaraları, tansiyon dengesizliği, osteoporoz ve buna bağlı kırık, kas güçsüzlüğü risklerini azaltır.

Ortopedik Cerrahiler Sonrası Rehabilitasyon le Bağımsızlığınızı Kazanın

Ortopedik cerrahiler sonrası rehabilitasyon sayesinde, yukarıda bahsedilen hareketsizliğin, hayati olabilecek sonuçlarından korunulur, kaslar güçlendirilir, yardımcı cihazlar ile bağımsız transfer ve yürüme öğretilir, güvenli sınırlarda ağrısız eklem hareketi sağlanır ve eklem hareket kısıtlılığı gelişimi engellenir. Kendine bakım ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazandırılır, kişinin toplumla yeniden bütünleşmesi ve mesleğine geri dönmesi sağlanır.

Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit Gibi Hastalıklarda Yaşam Kalitenizi Rehabilitasyonla Artırın

Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit gibi hastalıklar eklemleri tutan kronik romatizmal hastalıklardır. Hastalarda ağrı, güçsüzlük ve hastalığın neden olduğu kalıcı hasar nedeniyle yürüme ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenir, uyku kalitesi bozulur, çalışma kapasitesi bozulur, psikososyal sorunlar ortaya çıkar. Ciddi fonksiyonel kayıp, özürlülük ve yaşam kalitesinde azalma görülür.

Rehabilitasyonun amacı eklem hareketlerini olabildiğince korumak, kas gücünü arttırmak ve hastayı fonksiyonel durumda tutabilmektir. Aktivitelerde performans korunur, yeniden kazanılır veya geliştirilir, ağrı azaltılır, omurga hareketleri korunur, kuvvet ve dayanıklılık sürdürülür.

Kanser Rehabilitasyonu ile Şikayetlerinizi Kontrol Altına Alın

Kanser hastaları mobil olamama, yorgunluk, ağrı, metastazlar, radyoterapi ve kemoterapi ile ilişkili sorunlar, beslenme problemleri, psikososyal sorunlar nedeniyle fonksiyonel olarak yetersizdirler. Kanser rehabilitasyonu ile hastalar fonksiyonel bağımsızlığı kazanırlar, şikayetleri kontrol altına alınır ve yaşam kaliteleri iyileşir.

Yanık Yaralanmalarında Eklem ve Hareket Kısıtlılığını Rehabilitasyon ile Azaltın

Yanık yaralanmaları, özellikle kol ve bacaklarda işlevselliğin bozulmasına, eklemlerde hareket kısıtlılığına, kalıcı yaralara ve estetik problemlere yol açar. Hastanın eklemleri, hareket kısıtlılığı oluşumunu engelleyici pozisyonda tutulmalıdır.

Kardiovasküler Rehabilitasyon ile Şikayetlerinizi Kontrol Altına Alın

Kardiovasküler rehabilitasyon kalp hastalığının olumsuz etkilerini azaltır, ani ölüm riskini azaltır, şikayetlerin kontrol altına alınmasını ve hastalığın ilerlemesinin durdurulmasını sağlar, kalp hastalığına bağlı özürlülüğü giderir, hastanın mesleki ve psikososyal durumunu iyileştirir.

Rehabilitasyon bu örneklerin dışında pek çok hastalıkta uygulanır. Özürlü kişilerin yaşam şekillerinin hastalık öncesi kalitede devam etmesi rehabilitasyonda temel hedeftir.