Ekonomi ve Çevre Bakanı Özdil Nami: “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı Hükümet Hedefleri İle Paralel ve Çok Yerinde Bir Çalışma…”
Eklenme Tarihi: 06 Nisan 2019, 14:46
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:16

Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı Yakın Doğu Üniversitesinde Başladı…
Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERİTA) ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)  akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirerek, KKTC’de yapılacak teknolojik gelişmelere yol haritası oluşturmak üzere düzenlediği “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı” Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakanı  Özdil Nami’nin katılımı ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Devlet Planlama Örgütü, YÖDAK ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin ortaklığı ile düzenlenen çalıştayın açılışında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakanı Özdil Nami, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Milletvekili Fikri Toros, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Devlet Planlama Örgütü Başkanı Ödül Muhtaroğlu, Sanayi Odası Bilişim Derneği Başkanı Nihat Yılmaz ile özel ve kamu iş sektörü temsilcileri hazır bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salon’da gerçekleşen çalıştayın açılışında Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Mütevelli Heyeti Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakanı Özdil Nami birer konuşma yaptı.

Yenilikçi Ekonominin Gelişmesi İçin Politikalar Üretilmesine Yöne Veren Bir Çalışma…
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, iki gün sürecek çalıştayda kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının inovasyon başlığı altında kalkınma hamlelerinin ele alınacağını, fikir ve araştırmadan patene, patentten ürüne kadar süreç ve yaklaşımların tartışılacağını söyledi.

Kamunun önde gelen temsilcileri tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni ekonomik vizyonunun yeni hukuki ve idari süreçlerini aktarması öngörülmektedir” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, çalıştay kapsamında grup çalışmaları ile süreçlerin, detaylı ve somut patent örnekleri ile ele alınarak çalıştay sonuç raporuna aktarılacağını belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, eğitim, bilim ve iş dünyasının tecrübelerinin ve fikrilerinin yenilikçi ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine yön ve destek vereceğini sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerde bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etiği kullandığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “4. Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaların, araştırmaların ve AR-GE faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız. Bilgiyi sadece üreterek değil aktararak ve ticari değer yaratarak da yerel kalkınmaya değer vereceğiz” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.


“Kamu, Akademi ve Özel Sektörün Eşdügümlü Olacağı Yol Haritalarına İhtiyaç Var…”
Mütevelli Heyeti Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören de, Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı içeriği ile ilgili bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Özgören, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin, Ar-Ge Merkezlerinin, Teknoloji Transfer Ofislerinin oluşturulması adına adada önemli somut adımlar atılıyor. Kamu, akademi ve özel sektörün eşgüdümlü gideceği çalıştay ve yol haritalarına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Burayı dünyanın merkezi yapabilmeyi istiyoruz. Türkiye örneklerini dinleyeceğiz. Somut örnekler üzerinden swot analizleri ve çalışma raporları yapılacak” dedi.

Bakan Özdil Nami: “Hükümet Hedefleri İle Paralel ve Çok Yerinde Bir Etkinlik Oldu…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında sürdürülen bilimsel çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, çalıştay içerisinde yer alan konuların birçok gence ilham verici şekilde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakan Nami, “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı”nın zamanlama ve içerik açısından hükümet hedefleri ile paralel ve çok yerinde buluyorum” dedi.

Ülkemize yapılan yatırımların katma değerlerinin yüksek olmasının olmazsa olmaz olduğunu belirten Bakan Nami, üniversiteler ile bilimsel birçok alanda kurulması gereken iş birliklerinin arzu edilen sürdürülebilir ekonomi için vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Ülkemizde ekonomik değere dönüştürülebilecek kaynakları dikkate alarak doğru politikalarla sağlıklı bir ekonomik büyümeye ve toplumsal refah seviyesine ulaşmanın mümkün olduğunu dile getiren Bakan Nami, şunları kaydetti: “Yerel kaynakları kısıtlı bir ada ülkesiyiz. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik için sahip olduğumuz en önemli kaynağımız bilimsel düşünebilme kabiliyetimizdir. Bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak ve girişimcilik fikirleri ile hayata geçirme yeteneğini göstermek zorundayız. Birlikte üretim ve bunun gibi girişimlerle bu anlayışları pekiştirmek bizleri daha sağlam bir ekonomik  modele doğru taşıyacaktır.”

Ülke Ekonomisinin Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilmesi İçin Sunulacak Fikir ve Projeler Önem Taşıyor…
Tekno Park ve Ar-Ge yasaları olarak bilinen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı, ekonomi, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini destekleme yasa tasarıları öncelikleri arasına girdiğini anımsatan Bakan Nami, yasaların yürürlüğe girmesi ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, standartların yükselmesini, teknolojik bilginin sağlıklı bir şekilde ticarileştirilmesini ve rekabet öncesi iş birliklerini amaçladıklarını söyledi.

Yeniliğe yönelik yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, girişimcilik ve işbirliklerine yönelik yatırımların teşvik edilmesini de yasal zemin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Nami, üniversitelere büyük görevler düştüğünü, özellikle gençlerin bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve girişimcilik ruhlarına ihtiyaç olduğunu, sunulacak olan fikir ve projelerin ülke geleceği için önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Kıbrıs Şartlarına Uygun Enerji Verimliliği Yöntemleri Geliştirilmeli…”
Enerji arz güvenliği, kaliteli, düşük maliyetli, çevre dostu enerji çeşitliliğin sağlanmasının diğer hedefleri olduğunu belirten Özdil Nami, üniversiteler ile işbirliği içerisinde Kıbrıs şartlarına uygun yeni enerji verimliliği yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi. Coğrafyamıza uygun enerji verimliliği ile bilimsel ve inovatif yaklaşım ve hareket planlarının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Nami, gelecek olan projeleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi NERITA’nın Kıbrıs’a özgü endemik bir deniz böceğinden esinlenerek isminin oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ar-Ge ve Teknolojide Yasal Durum Konferansı Verildi…
Konuşmaların ardından Milletvekili Fikri Toros, “KKTC’deki Yasal Durum Ar-Ge ve Teknoloji” başlıklı konferans verdi. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yasası ile ülkedeki üniversitelerin araştırma, kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi. Teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik, kalite standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilgin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğin desteklenmesi, küçük ve orta işletmelerin yeni teknolojiye uyum sağlanması, teknolojinin yoğun olduğu alanlarda yatırım olanakları yaratılması, araştırmacı ve vasıflı kişilere istihdam imkanları yaratılması, yüksek ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapı sağlanması hedeflendiğini kaydetti.

Ar-Ge Vizyonu ve Deneyimler Panelde Tartışıldı…
“Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı”nın ilk günün de dört farklı konuda panel oturumu gerçekleştirildi. YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Devlet Planlama Örgütü Başkanı Ödül Muhtaroğlu, Sanayi Odası Bilişim Derneği Başkanı Nihat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda; “Türkiye’de TTO Örnekleri, TGB Bölgelerinde Deneyim, Yakın Doğu DESAM Örneği ile NERITA İnovasyon Haritası” başlıkları tartışıldı.