Dünya İntihar Önleme Günü
Eklenme Tarihi: 13 Eylül 2016, 11:40
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 16:04
Dünya İntihar Önleme Günü

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. İpek SÖNMEZ, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Dolayısıyla, Dünyada İntihar Oranları, Kadınlarda Daha Yaygın Olarak Her yaş Grubunda İntihar için farklı riskler olduğunu, İntiharı Önlemek için Psikiyatri Hastalıkların Erken Dönemde Tedavi Edilmesinin önemli olduğunu vurgularken K.K.T.C ‘de 2010 - 2013 Yılları arasındaki intihar oranının bilgisini verdi.

Her Yıl İntihar Nedeniyle 800.000 Kişi Ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 45 yılda intihar oranları dünya genelinde %60 oranında artmıştır. Her yıl 800.000 kişi intihar nedeniyle ölmektedir. İntihar, dünyada 13. sıradaki ölüm nedenidir. 15 - 19 yaş grubunda ise ölüm nedenleri arasında 5. sıradadır. Dünyada intiharların sayıca çoğunu oluşturan ülkeler: Çin, Hindistan, Rusya, ABD ve Güney Kore’dir. En yüksek oranlar düşük ve orta gelir düzeyi olan ülkelerdedir.

İntihar Girişimi Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor

Yaklaşık her 25 intihar girişimine, tamamlanmış 1 intihar karşılık gelmektedir. İntihar girişimleri kadınlarda daha fazla görülürken, tamamlanmış intiharlar erkek cinsiyette daha fazladır. Cinsiyete özgü farklılıkların sebebi olarak kadın ve erkeğin yöntem farklılıkları, biyolojik farklılıklar ve sosyal farklılık olarak sıralanabilir.

YDÜ Hastanesi’nde Uygulanmaya Başlanan Ameliyatsız Radyofrekans Ablasyon Yöntemiyle Karaciğer Tümörleri Yakılarak Yok Edildi

Farklı Yaş Gruplarında Farklı Riskler

İntihar için risk faktörleri genel olarak yaş, cinsiyet, psikiyatrik bozukluklar, umutsuzluk hisleri, zorlu yaşam olayları, çocukluk dönemi yaşantıları, cinsel ve fiziksel istismar öyküsü, ailesel ve genetik faktörler ve fiziksel hastalık öyküsüdür. Fakat farklı yaş dönemlerinde farklı riskler daha fazla önemli olabilmektedir. Örneğin ergen gruplarda madde kullanımı ve depresyon önemli risk faktörüyken; yaşlı grupta ise partner kaybı ve kronik hastalıklara sahip olma ön planda olabilmektedir.

K.K.T.C.’de 2010 – 2013 Yılları Arasında İntihar Oranı DSÖ Ortalamalarının Altında

KKTC’de 2010-2013 yılları arasındaki intiharların araştırıldığı çalışmada, ortalama intihar oranı 4.89/100000 olarak bulunmuştur. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirdiği ortalama intihar oranı olan 11.6/100000’nin altındadır. İntihar girişimleri 18 - 24 yaş grubunda pik yapmakta ve özellikle genç yaş grubunun risk altında olduğu değerlendirilmektedir.

Medya ve İntihar

Basın yayın organlarında intihar olgusunun yer alması ve konunun sunuluş biçiminin toplumdaki etkileri önemlidir. Gazetelerde intihar haberlerine konu olan kişiye ait, yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek ve sorun alanları gibi bulgular verildiğinde, bu özelliklere benzer özelliklere sahip okuyucuların bu haberlerden etkilenme olasılığı artmaktadır. Yine gençler de etkilenmeye en açık gruptur. Sonuç olarak intiharı önlemek için psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tanınıp tedavi edilmesi, ayrıca riskli kişileri korumak adına medyada intihar haberlerinin belli sınırlar çerçevesinde sunulması büyük önem taşımaktadır.