Dr. Fatma Miralay ICES – UEBK 2018 Kongresinde Yakın Doğu Üniversitesini Temsil Etti
Eklenme Tarihi: 30 Nisan 2018, 15:51
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:18

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği ABD öğretim görevlisi Dr. Fatma Miralay, Atatürk Üniversitesi, ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu ve Pegem Akademi işbirliği ile bu yıl 27’incisi düzenlenen ICES/UEBK-2018 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde bildiri sunarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminde verilen bilgiye göre,Antalya’da düzenlenen kongrenin ana teması olan “Değişen Dünyada Eğitim” konferansında Dr. Fatma Miralay, Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi Ebru Günsaldı ile hazırladıkları “Türkiye'de Eğitim Gören Üstün Zekâlı Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi” başlıklı bildiriyi sundu.

Üstün Zekalı Öğrencilerin Görsel Sanat Dersi Öğretim Programı Araştırıldı
Araştırmacılar bildiride, üstün zekalı öğrencilerin görsel sanatlar dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi üzerine çalıştılar. Bu kapsamda nitel yöntemlerden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup, örneklemi ise Milli Eğitim Bakanlığı(M.E. B.) Hatay Antakya Bilim Sanat Merkezi(BİLSEM) ve Hatay İskenderun BİLSEM de görev yapmakta olan 10 öğretmen oluşturdu. Araştırmanın amacı doğrultusunda dersin uygulama alanları, okul- Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği, öğretmenokul işbirlikleri, okul dışında yapılan faaliyetler, programların yeterlilikleri öğretmen görüşlerine göre incelendi. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, görsel sanatlar dersi öğretim programının MEB tarafından oluşturularak uygulandığı ve öğretmenler tarafından öğrencinin hazırbulunuşluğuna göre uyarlandığı sonucuna ulaşıldı.

Miralay’ın iki Eseri Sergilendi…
Dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlayan, panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilen kongre bünyesinde düzenlenen ‘’Uluslararası Sergi’’ kapsamında ise Dr. Fatma Miralay’ın iki eseri sergilendi. Miralay’ın iki eseri, 13 kişilik uluslararası hakem komisyonu tarafından değerlendirilen 60 eser arasından sergilenmeye layık bulundu.