Doğal Afetlere Hazırlıklı Olmak İçin Toplum Bilinci Şart!
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2018, 15:54
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 14:47
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, Afet Denilince İnsanların Aklına İlk Önce Depremin Geldiğini İfade Ederek, Aslında Afetin Fiziksel, Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Kayıplar Doğuran, Normal Yaşamı ve İnsan Faaliyetlerini Durdurarak veya Kesintiye Uğratarak Toplulukları Etkileyen Doğal, Teknolojik veya İnsan Kökenli Olayların Sonucu Olarak Tanımlanabileceğini Söyledi. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, Gelişen Teknoloji ile Artık Doğallığını Kaybeden Afet Olaylarının, İnsan Kaynaklı veya Teknolojik Olarak da Sık Sık Gerçekleşmeye Başladığını, Günümüzde ise Afet Olaylarının Önlenememesinden Dolayı Afet Yönetiminin Önem Kazandığını İfade Etti.

Afetin Yaratacağı Olumsuz Etkiler En Aza İndirilebilir
Afet öncesinde, afet sırasında veya afet sonrasında yapılması gerekenler için idari, yasal ve teknik çalışmaların belirlenip uygulamaya aktarılması ile yaşanılacak bir olaya zamanında müdahale edilebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, her olaydan çıkarılması gereken derslerin olduğunu belirtti. Sistemi geliştirecek olan yönetimin önceden planlanması gerektiğini, böylelikle afetin insanlar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebileceğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci şöyle devam etti: “Her yıl bu konuya dikkat çekmek için Afet Eğitimi Hazırlık Günleri yapılmaktadır. Buradaki amaç kişilerin bulundukları yerlerde afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitilmesidir. Afetler sonrasında yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz kaldığı durumlarda oluşan acil durumlar, ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık, gıda güvensizliği, altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesine yol açabilir.”

Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci: “Yakın Doğu Üniveritesi’nde Her Yıl Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimleri Düzenlenmektedir.”
Afetlerin etkisini azaltıp kayıpları en aza indirmek için toplumun iyi bir eğitim alması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu yüzden afet konusunda halkın bilinçlenmesi ve eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci şöyle devam etti: “Öyle ki Kıbrıs, Dünya’daki depremlerin yaklaşık %15’inin meydana geldiği Alp ve Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Tarihsel kaynaklar ve arkeolojik bulgular geçmişte oluşan çok sayıda şiddetli depremin Kıbrıs’ta şehirleri tahrip ettiğini göstermektedir. Bu nedenle afetlerin hangi türü olursa olsun, en iyi şekilde bilinçlenmek ve hazır hale gelmek gerekmektedir. Bizler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak bu konunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle her sene acil durum ve afet yönetimi adı altında lisans bölümü öğrencilerine üniversitemiz bünyesinde eğitim vermeyi, ülke çapında ise toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz.”