Covid-19 Pandemisinde Hastalık Yönetimleri Sempozyumu