Balkanlar ve Kıbrıs Avrupa Birliği’nin Güvenliği Açısından Vazgeçilmez Öneme Sahip Geçiş Bölgeleri Niteliğindeler

Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2018, Perşembe, 17:12
Son düzenleme: 05 Ocak 2018, Cuma, 08:32

Balkanlar ve Kıbrıs Avrupa Birliği’nin Güvenliği Açısından Vazgeçilmez Öneme Sahip Geçiş Bölgeleri Niteliğindeler

Doç. Dr. Sait Akşit Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde Konuştu.

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde Avrupa Birliği’nin Ekonomi Politikasının Balkanlara Ve Kıbrıs’a Etkileri Tartışıldı
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında YDÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Yakın Doğu Enstitüsü Yürütme Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sait Akşit “Avrupa Birliği’nin Balkanlar Odaklı Dış İlişkilerinin Ekonomi Politiği” başlıklı bir seminer verdi.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre güvenlik kavramının ve uygulamalarının farklı boyutları bağlamında Türkiye–Avrupa Birliği ekonomi politikalarının Balkanların ve Kıbrıs’ın güvenliğine etkilerinin irdelendiği seminer Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi B-101No’lu seminer salonunda gerçekleştirildi.

Balkanlar ve Kıbrıs Avrupa Birliği’nin Güvenliği Açısından Vazgeçilmez Öneme Sahip Geçiş Bölgeleri Niteliğindeler

Doç. Dr. Sait Akşit: “Balkanlar Türk Ve Müslüman Kökenli Vatandaşlarıyla Göç Bölgesinin Geçiş Bölgesinde Yer Alıyor”
Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer çerçevesinde Balkanların Avrupa Birliği açısından önemini irdeleyen Doç. Dr. Sait Akşit “Balkanlar ‘90 sonrası dönüşüm sürecinin en kanlı sürecini yasayan bölge. Avrupa Birliği açısından da askeri güvenlik ve çatışma-sonrası önlemler acısından güvenlik kavramının kapsamının genişletilmesi açısından önemli bir test alanı olarak gündeme geldi. Türkiye açısından önemi geçiş bölgesi olması çünkü ticaretin büyük çoğunluğu kara yoluyla Avrupa’ya gidiyor ve bir noktada Balkanlardan geçmek zorunda. Buna ek olarak Osmanlı mirası üzerinden Türk ve Müslüman kökenli vatandaşlar üzerinden yapılan tanımlar var. Son donemdeözellikle göç meselesi üzerinden Türk -Avrupa ilişkileri gergin bir dönem yaşadı ve Balkanlar Türk ve Müslüman kökenli vatandaşlarıyla göç bölgesinin tam geçiş bölgesinde yer alıyor” dedi.

Akşit: “Avrupa Birliği’nin Balkanlar Politikasında İstikrar, Refah Ve Demokratik Değerlere Vurgu Yapılıyor”
Seminerinde Avrupa Birliği’nin güvenlik politikalarında Balkanlardaki başarısızlıklardan sonra Birliğin kendine biçtiği yeni role değinen Doç. Dr. Sait Akşit“Avrupa Birliği’nin Balkanlar politikasına bakıldığında daha çok vurgulanan kavramlar istikrar, refah ve demokratik toplumlar vurgusu. Bu açıdanKosova bir dönüm noktası.‘99 Mart’ında gerçekleştirilen müdahale sonrası Avrupa Birliği istikrar ve ortaklık sürecine başlanıyor ve buradaki temel amaç tam üyelik sözü verilmeden bölgeyi Avrupa birliğine hazırlamak olarak vurgulanıyor. Aslında genişleme süreci önemli bir dönüştürücü araç olarak görülüyor ve bunu yaparken amaçlardan biri istikrar ve güvenliği sağlamak. 2003 senesi bunun geliştirilmesi acısından önemli, burada barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkileri temel unsur olarak görülüyor ve ilerleyen süreçteAvrupa BirliğiBosna ve daha sonra Kosova’da hukukun üstünlüğünü ve bölgesel iş birliğini ön plana çıkaran bir yaklaşım sergiledi ve misyonları devraldı” dedi.

Akşit: Avrupa Birliği’ne Entegre Olmak Küresel Düzeye Entegre Olmayı Öne Çıkarıyor
Konuşmasında Avrupa Birliği’nin Balkanlardaki genişlemesi bağlamında Balkalardaki ülkelerin küresel düzeye entegre olma amaçlarında AB’nin yeriniirdeleyen Doç. Dr. Akşit “2007-08 krizi sonrası Balkanlara yönelik oluşan negatif yaklaşım çeşitli sıkıntılar ortaya koydu. Bir taraftan genişleme sağlanıyor ama bir taraftan da Balkanlar önemini kaybediyor ve bir boşluk oluşuyordu. O dönemde bile Avrupa Birliği’nin yaşadığı sıkıntılara rağmen, Balkanlara yönelik genişleme temel hedef olarak gözetildi. Bu çerçevede Rusya veya Türkiye’den gelen yatırımın Avrupa Birliği’nden gelecek yatırım ve işbirliğinin önüne geçmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği yaklaşımı hakim olmuştu. Bu noktada Avrupa Birliği nasıl bir aktör ve Balkanlar için neden önemli soruları gündeme geldi. Avrupa Birliği aslında Bulgaristan veRomanya’dan başlamak üzere üye olunması durumunda bütün sorunların çözülebileceği hedef olarak göründü. Avrupa Birliği’ne entegre olmanın küresel düzeye entegre olmak açısından büyük önem taşıdığını görmek mümkün. AB’ye üye olmak sadece askeri açıdan Rusya’ya karşı bir güvenlik sağlamanın değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal açıdan bir güvenlik sağlamanın önemli bir unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Avrupa BirliğiBalkanlar ilişkilerinde; ticaret, kalkınma ve dış politika-güvenlik üçlemesini bir araya getirerek etkin hale gelmeye çalıştı. Avrupa Birliği’nin çevresinde olan bu coğrafi konumun güvenlik durumu düzeltilemediği ve Balkanlar belli bir refah düzeyine ulaştırılamadığı takdirde Avrupa’da ya da Avrupa’nın bir parçası olan Kıbrıs’ta tam bir güvenlikten bahsetmek mümkün değil” dedi.

Balkanlar ve Kıbrıs Avrupa Birliği’nin Güvenliği Açısından Vazgeçilmez Öneme Sahip Geçiş Bölgeleri Niteliğindeler

Seminerin sonunda Doç. Dr. Sait Akşit’e Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. MertBaştaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.