“Ani İşitme Kaybı”‘nın Nedenleri,Tetkikler ve Tedavi Seçenekleri
Eklenme Tarihi: 18 Ekim 2015, 10:30
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:34

- Aniden kulağınızda uğultu, bazen baş dönmesi, seslerin birden kesilmesi veya azalması gibi bir durumla karşılaşırsanız dikkatli olun.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunana YDÜ Hastanesi Kulak-Burun- Boğaz bölümü uzmanı Dr. Hasan Şafakoğulları Ani işitme kaybının nedenlerini, yapılabilecek tetkikleri ve tedavi seçeneklerini anlattı.

Uzm. Dr. Hasan Şafakoğulları, “Ani işitme kaybının sebebi tam açıklanamamıştır. Bir çok sebebi olabilmektedir. Ancak ortak görüş hastane ortamında tedavisinin yapılmasıdır. Ani işitme kaybında tedaviye başlangıç on günü geçmişse pek faydalı olunamayacağına inanılır, onun için erken tanı ve tedavi önemlidir.” şeklinde vurguladı.

Şafakoğulları, “Hastanın yapılan işitme testinde daha önce mevcut olmayan en az üç frekansta 30 db veya daha fazla sinirsel tipteki işitme kaybı denir. Bu hastalığın görülme oranı 5-20 /100000 dir. En sık 50-60 yaşlarında görülür. Olguların %2 si iki taraflıdır.” Dedi.

“Viral Sebepler;

sitomegalovirus, influenzaB, kabakulak, kızamık, herpes

Otoimmunite

Daha çok iki taraflı hızlı ilerleyen işitme kayıplarında gözlenir.

Vasküler

“(damarsal) sebepler; İç kulağı besleyen damarların yan dalları olmadığından dolayı her hangi bir damar bozukluğunda dolaşım bozukluğu olacak ve işitme kaybı ortaya çıkacaktır. İç kulak sıvılarını ayıran membranların yırtılması durumunda işitme kaybı ortaya çıkabileceğini belirtti..

Şafakoğulları, ani işitme testinin yapıldığını, tanı doğrulandıktan sonra bir çok sebep ani işitme kaybına sebep olabileceğinden romatizmal testlerden infeksiyona kadar geniş bir inceleme yapıldığını, gerekirse tomografi ve MRI gibi görüntüleme sistemleri de kullanılmak zorunda kalınabileceğini anlattı.

“Ani İşitme Kaybında Tedavi Seçenekleri;

Antienflamatuar ilaçlar bunların başında kortizon gelir, damar genişleticiler, idrar sökücüler, anti viral ajanlar, hacim genişleticiler,defibrinojenler , ca antagonistleri, diğer tedavi yöntemleri; vitaminler anti oksidanlar ozon terapileri akapunktur gibi cerrahi tedavi ancak fistül veya travma şüphesi varsa yapılır”şeklinde bildirdi.

“Ani işitme kaybında tedavi sonuçları;

Bazı hastalar her hangi bir tedavi görmeden de iyileşebileceğini belirten Şafakoğulları, ancak tedavi ile bu oran yükselmektedir. İyileşmede inantçılık gözleniliyorsa düzelmenin zor olacağının göstergesidir. Tedaviye rağmen hastaların 1/3 ‘ü iyileşmez, 1/3 ‘ü kısmı iyileşir ve kalan 1/3 ‘ü tamamen iyileşir” şeklinde anlattı.

Uzm. Dr. Hasan Şafakoğulları: “1-15 yaş altı, 65b yaş üstü olanlar, tedaviye geç başlananlar, tiz sesleri tutan işitme kayıplarında sonuçlar iyi olmamakta , ne kadar ileri derecede kayıp mevcutsa, iyileşme sonucu o kadar kötüdür, baş dönmesi varsa sonuçlar kötüdür. "Dedi.

Şafakoğulları son olarak, kendi vücudumuzu dinlemek, sıkıntılarımızı fark etmek ve tedavi için geç kalmamak ömrümüzün uzun ve konforlu olmasını sağlayacağını vurguladı.