Akademik Personelin Yükseltilme ve Atanma Komisyonu’na Başvuracak Tüm Öğretim Elemanlarının Dikkatine
Eklenme Tarihi: 10 Mayıs 2017, 10:20
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 10:41

Akademik personelin yardımcı doçentliğe, doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilme ve atanması https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/ogretim-uyeligine-yukseltilme-atanma-27-02-2017.pdf‘de verilen yönetmeliğin uygun koşullar çerçevesinde yapılacaktır.

Yükseltilme ve atanma koşullarını yerine getirmiş adayların başvuru dosyalarını (5 dosya olarak) 02 Mayıs - 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri;

 • Prof. Dr. Fahreddin SADIKOĞLU (Rektör Yardımcılığı)
 • Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU (Fen Edebiyat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Çelik ARUOBA (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Nedim Sezgin İLGİ (Tıp Fakültesi)
 • Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU (Atatürk Eğitim Fakültesi)

Dosyalar Komisyona Aşağıdaki İçerikte Sunulmalıdır;

 1. Adayın Rektörlük’e başvuru dilekçesi (Ek’teki formata uygun olarak),
 2. Dekanlık’ın olumlu görüşünü içeren yazı,
 3. Yönetmelikte yer alan Ek-3 Formu (Eksiksiz doldurulmalı ve tüm puanlamalar yapılmalı),
 4. Adayın özgeçmişi,
 5. Yayınlar listesi,
 6. Yayınların fotokopileri,
 7. Yabancı dil belgesi,
 8. Diplomaların orjinali ve ya noter tasdikli fotokopisi,
 9. Diğer etkinlik belgeleri.