Akademide Kadınların Bilime Katkıları “Kadın ve Yükseköğretim” Panelinde İrdelendi…
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2018, 15:50
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:50

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından “Kadın ve Yüksek Öğretim” paneli düzenledi.

Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği panelde, Eğitim Bilimleri Ana Bilim ve Bilim Dalı başkanları, alanlarına ilişkin kadın temalı araştırmaları ve toplumsal bakış açılarını lisansüstü eğitimde yer alan öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, kadınların akademide de yönetsel görevlendirilmelerde yer almasına ilişkin örnekler sunularak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yolları anlatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı başkanı Doç. Dr. Mehmet Şahin, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Eş Başkanı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ve Çevre Eğitimi, Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şerife Gündüz ve Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Güneyli, birer sunum yaptı.

Kadınların Akademide Yönetim ve Araştırmalarda Yer Almasının Üzerinde Duruldu…
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay panelde, bilişim çağında dönüşümü gerçekleşitirmek adına sadece kadının değil, toplumda bireylerin de bütünsel çerçevede değer katan projeler yapmasının gerekliliğini vurguladı.

Prof. Dr. Altınay, kadın odaklı çalışmalarda girişimcilik, yönetsel görevler ve eğitimin odak araştırma konuları olduğunu ifade ederek, kadın ve yükseköğretim alanında bilimsel dergilerin uluslararası görünürlükte yer almasının üniversitemizde de adım olarak bulunduğunu belirtti.

Eğitim Programları İçeriğinde Kadınlar da Yer Almalı…
Panelde, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şahin, eğitimde programlar ve içerik konusunda kadına önem verilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Doç. Dr. Şahin, duyuşsal kazanımlarda kadın-erkek görüşlerinde eşitliğin sağlanmasını ve ders kitaplarında kullanılan görsellerde de ele alınan kadın temasının geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Akademide Kadın Yönetimi Konuşuldu
Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Başkanı, Doç. Dr. Ahmet Güneyli de, yükseköğretimde kadın akademisyenlerin konumunu tartışarak, mevcut sorunlar üzerinde durdu ve öneriler sundu. Kadın akademisyenlerin geleneksel rollerden sıyrılıp eğitimli, özgür ve eşit olabilmek için gerekli eğitim politikalarının düzenlenmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Güneyli, özellikle yönetsel kademelerde üniversitelerde kadın rektör ve dekanların varlığının ne denli önemli olduğunu belirtti.

Toplumsal Projelerde Kadınlar Daha Etkili
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Eş Başkanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise, toplumsal projelerde bilişimin önemini vurgulayarak, kadınların daha çok yardım işlerinde renk kattığını söyledi.Prof. Dr. Altınay, bilişimde girişimin önemini anlatarak iş edinme ve profesyonel gelişimin değerini belirtti.

Panel de konuşan, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Gökmen Dağlı da, eğitimde yönetimsel süreçlerden ve bu süreçlerde kadının değerini, Özel Eğitim Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, özel gereksinimlere sahip annelerin özel kadın olduğu vurgusunu yaptı. Çevre Eğitimi ve Yönetimi bilim dalı başkanı Doç. Dr. Şerife Gündüz ise, cinsiyet eşitliğinin gelişmesinin gerekliliğinden bahsederek, toplumsal baskının hakim olduğu kültürlerde kadının eşit yaşam ve siyasi kimliğinin olamadığını söyledi.