8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü
Eklenme Tarihi: 08 Eylül 2017, 11:48
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:55

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tarafından 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü Dolayısıyla Yayınlanan Bildiride, 19. Yüzyıl sonunda masör adı ile başlayıp tıbbın gelişimi, insan ve toplumların değişimi ile gelişen ihtiyaçlarına paralel evrim sonucu sınırları netleşen Fizyoterapistlik Mesleğinin ülkemizde ise yaklaşık 50 Yıldan Beridir sağlığın korunması ve yeniden kazanılmasında önemli görevler yerine getirdiği bildirildi. Fizyoterapinin bir meslek olarak Toplum Sağlığının geliştirilmesi ve Özürlülüğün geriletilmesi konusundaki rolü giderek gelişmektedir. Bugünkü konumuna özellikle Rehabilitasyon ekibindeki görevleri sıçrama yaptırmıştır. Doğumsal veya sonradan ortaya çıkan hastalık, Savaşlar, Travmalar, afetler sonucu ortaya çıkan ve hareket sistemi fonksiyonlarını bozma potansiyeli olan veya özürlülüğe yol açan durumlardan korunma veya rehabilitasyonlarında tedavi ekibinin önemli bir parçasıdırlar.

Özellikle hekimler ile koordinasyon içinde Hareket sistemi hastalıklarının sağaltımı sırasında fonksiyonların geri kazanımında pek çok branştan hasta yönlendirilmekle beraber, fizyoterapistlerin geleneksel olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniklerinin vazgeçilmez elemanı olduğu bildirilen açıklamada sağlığı korumak ve geliştirmek söz konusu olduğu zaman kişinin hekimler tarafından, belirlenen bilindik bir sağlık problemi olmadığı durumlarda ise kişilerin direk fizyoterapiste başvurabildiği bilgisi verildi.

Fizyoterapistlerden Kişilere Günlük Yaşam Aktivitelerine Dair Eğitim
Bildiride fizyoterapistlerin hastanelerde ve fizik tedavi merkezlerinde tanısı konup tedavisi planlanan hastalarda fizyoterapi - rehabilitasyon programını uygularken nöroterapötik yaklaşımlar, egzersiz, manuel tedavi yöntemleri, elektroterapi ve mekanik ajanlar, fonksiyonel aktivite eğitimi ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımları gibi yöntemlerin uyguladığı bilgisi verilirken, kişilere gerekli durumlarda hastalara yardımcı, adaptif, destekleyici ve koruyucu ekipman ve cihazlar ile günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki kullanımını bizzat gözlemleyip eğitim vererek yardımcı olduklarına dair vurgu yapıldı.

Fizyoterapistlik 120 Yıllık Geçmişi Olan Bir Meslek
Dünyada yaklaşık 120 yıllık bir geçmişi olan fizyoterapistlik mesleğinin, kişilerin fiziksel uygunluğu sürdürebilmesinde hareket bozukluğuna yol açan doğuştan veya sonradan oluşan her türlü yaralanma, hastalık veya yaşlanma ile ilişkili ağrı ve fonksiyon bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde rol alan bir meslek olduğuna dair bilgi verilen bildiride, fizyoterapistlerin sağlık ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında, özürlü ve engellilerin çevreye uyumsuzluklarının azaltılması, mevcut çevre ve toplumda gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla rehabilitasyon hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde önemli görevler üstlendikleri ifade edildi.