71 Milyon Kişi Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyonu İle Yaşamakta
Eklenme Tarihi: 02 Aralık 2019, 16:56
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:19

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatic Virüsü hakkında bilgi verdi. Hepatit C Virüsü Belirtilerinin Belli Bir Kısmının Klinik Belirtiler Gösterdiğini, Bir Kısmının İse Tedavi Edilmeden Kendi Kendine Vücuttan Çıktığını Belirtti.
Hepatit C Klinik belirtiler Göstermekte
Akut hepatit C olgularının yaklaşık %20‘sinin klinik belirtiler ile seyredebileceğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Enfekte bireylerin % 15 - 45'inde ise akut hepatit C tablosunun tedavi edilmeksizin kendi kendine vücuttan atıldığını belirtti. Geriye kalan % 55 - 85 oranında ki vakalarda ise kronik enfeksiyon geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Kronik enfeksiyon tablosu da tedavi edilmediği takdirde ilerleyen karaciğer fibrozisin ve siroza yol açabildiğini belirtti.

Siroza Yakalanma Oranı Değişmektedir
Hepatit C virüsü (HCV) ile 20 yıllık enfeksiyon sonrası siroz riskinin % 15 ile % 30 arasında değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Siroz tablosunun ilk dönemde kompanse seyrettiğini belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “Dekompanse siroz tablosu geliştiği zaman ise özafagus varis kanamaları, asit ve ensefalopati kliniği ile karşımıza çıkar. Her yıl, sirozlu kişilerin yaklaşık % 1-3'ü hepatosellüler karsinoma (HCC) ilerlemektedir.”

HCV Enfeksiyonu Hem Akut Hem de Kronik Hepatitlere Neden Oluyor
HCV enfeksiyonunun hem akut hem de kronik hepatitlere neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatit C virüsünün kronik enfeksiyonu sırasında, ekstrahepatik belirtilerin sık ve çeşitli olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında 71 milyon kişinin dünya çapında kronik HCV enfeksiyonu ile yaşadığına dair bilgi verdiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, bu kişilerin 399.000'in siroz veya hepatosellüler karsinomadan dolayı öldüğünü belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “HCV enfeksiyonunun karaciğere bağlı sekellere bağlı yükünün yanı sıra, HCV enfeksiyonu olan kişilerde, depresyon, diabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı gibi komorbiditeler yoluyla ek bir yüke neden olmaktadır. Bu morbiditelerin bir kısmı doğrudan HCV'ye atfedilebilir ve bu nedenle ekstrahepatik belirtiler olarak adlandırılır. Ancak bu ekstrahepatik bulguların Direkt Etkili Antiviral tedavilerinden sonra azalması beklenmektedir.”

Hepatit C Virüsü İki Gruba Ayrılıyor
Hepatit C virüsü enfeksiyonu olan hastalarda ana ekstrahepatik bulguların immünite ve inflamasyon ilişkili ekstrahepatik bulgular olmak üzere iki gruba ayrıldığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, HCV enfeksiyonun ve immunite ile ilgili hastalıkların arasındaki ilişkinin resmi olarak epidemiyolojik, klinik, immünolojik, patolojik ve tedavi sonrası verilerle kanıtlandığını belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: “Yakın zamanlarda, kardiyovasküler, renal, metabolik ve merkezi sinir sistemi hastalıkları dahil olmak üzere birçok diğer HCV ile ilişkili karaciğer dışı bozukluk bildirilmiştir.”