5. Lisans Araştırma Günü Etkinliği Büyük Kütüphane’de Gerçekleştirildi…
Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2018, 13:00
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:43

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından hazırlanan “5. Lisans Araştırma Günü” etkinliği Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Kütüphane Salon 2’de gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek her akademik dönem sonunda tekrarlanan etkinlikte, Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında dersi alan öğrencilerin hazırlamış oldukları bilimsel çalışmalar dinleyicilerle paylaşıldı.

Toplamda 12 sunumun gerçekleştiği etkinlikte, sunumlar konuları itibarıyla genelde eğitim ve edebiyat, özelde İngiliz dili eğitimi ve edebi roman incelemesi odaklı olurken, çalışmalardan edinilen bulgular çerçevesinde gerek İngilizce öğretmenleri, gerekse konuyla ilgilenen araştırmacılara yönelik öneriler de dinleyicilere aktarıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, ders kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırmaları günlük hayatın bir parçası olarak görebilmelerini ve uygulamalı öğrenmeyi teşvik etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Cana Yakın ve Güler Yüzlü Öğretmenler Öğrencilerin Başarılarını Olumlu Yönde Etkiliyor...
Günün ilk sunumunu gerçekleştiren İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi Yossouf Ahmed Negm, öğretmenlerin benimsediği kimliklerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini incelediği çalışmasında, öğretmen adaylarının özellikle cana yakın ve güler yüzlü öğretmenlerin öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediklerini düşündüklerini ortaya koydu.

Günün ikinci sunumunda öğretmen adaylarının kültürel çeşitlilik konusundaki görüşlerinin inceleyen Ali Cem Arat ise, sınıf içi kültürel çeşitliliğin sadece sosyal anlamda öğrencilere yardımcı olmadığını, aynı zamanda İngiliz dilini öğrenmelerine ve ufuklarını farklı alanlarda geliştirmelerine de yardımcı olduğunu anlattı. Arat’ın sunumunun ardından kürsüye gelen Melis Erçika ise, İngilizce konuşma becerilerini geliştirmede en etkili öğrenme stratejilerini öğretmen adaylarının gözünden araştırdığı çalışmasında, özellikle sosyal öğrenme stillerinin konuşma becerilerini geliştirmede olumlu etkileri olduğunu kaydetti.

Günün dördüncü sunumunda ise yine konuşma becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek etkili sınıf-içi etkinlikleri öğretmen adayları ve hazırlık okulu öğretmenlerinin gözünden inceleyen İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Umidbek Suhanberdiyev, rol yapma ve oyunlaştırmanın konuşma becerilerini geliştirmede etkili bir yöntem olduğu sonucuna vardı.

Anadili Türkçe olan öğrencilerin İngilizce telaffuzlarını farklı değişkenler açısından değerlendiren Irmak Alkan ise, dil öğrenimine 5 yaşından önce başlayan öğrencilerin daha sonra başlayanlara göre “wh” ve “th” seslerini çıkarmada daha başarılı olduğu sonucunu dinleyicilerle anlattı.

Öğrenciler Adil Değerlendirmeden Memnun Kalıyor…
“Yazı Becerilerini Değerlendirmede Portföy Yöntemi Hakkında Öğrenci Görüşleri” başlıklı nitel çalışmasını sunan Selin Özkıran ise, öğrencilerin genellikle portföy yöntemine olumlu yaklaştıklarını ve özellikle adil değerlendirme açısından memnun olduklarını ancak içerik olarak kullanılmakta olan yöntemlerin revize edilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Günün yedinci sunumunda, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinden Merve Temirkaynak ise öğrencilerin yazı becerilerini geliştirmede kullanılan dolaylı geribildirim yöntemi hakkında öğrenci görüşlerini inceleyerek, öğrencilerin bu tip geribildirimleri hem öğretmenlerinden, hem de sınıf arkadaşlarından almak konusunda olumlu görüş bildirdiklerini savundu. Temirkaynak’ın sunumunun ardından, öğretmen adaylarının sınıf içerisinde internet kullanımına yönelik görüşlerinin incelendiği çalışmasını sunan Büşra Süren ise, öğrencilerin internet kullanımını ders amaçlı düzenlenen etkinlikler çerçevesinde kullanma konusunda olumlu görüş belirttiklerini anlattı.

Anadili İngilizce olan ve olmayan öğretmenlere yönelik öğrenci tercihlerinin incelendiği çalışmasında ise Betül Akça, öğrencilerin anadili İngilizce olmayan öğretmenleri çeşitli ortamlarda ve çeşitli sebeplerle tercih ettiği görüşünü ortaya koydu.

Yabancı Dil Öğreniminde Mobil Cihazların Derste Kullanımı Görüşü Ortaya Çıktı…
İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden Cankat Büyüklü ise Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) isimli romanının ana karakteri olan Catherine’in eş seçiminde etkili olan sosyal etkenleri incelediği çalışmasında, İngiliz Dili Edebiyatı öğrencilerinin konuya ilişkin görüşlerini de irdelemiş ve Brontë’nin bu karakterle sadece sosyal sınıf bağlamındaki sorunları değil, ırkçılık ve aile ilişkileri konularında da okuyucuları etkilediğini vurguladı. Büyüklü’nün sunumunun ardından, İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Zehra Betül Akkılıç ise kelime öğrenme stratejilerinin dil öğrenimi üzerindeki etkilerini öğretmen adaylarının gözünden nicel bir çalışmayla incelemiş, ve bu grubun daha çok bireysel stratejileri tercih ettiğini belirtti. Günün son sunumunda ise Hüseyin Kemik dil öğreniminde mobil cihazların kullanımını incelediği çalışmasını sunmuş ve özellikle kelime öğrenme konusunda mobil cihazların ders içerisinde kullanılması gerektiği görüşünü savundu.

Sunumlar sonunda, etkinliğe katkı koyan öğrencilere Bilimsel Araştırma Yöntemleri ders koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu tarafından katılım belgeleri verildi.