21- 28 Nisan Ebeler Haftası
Date Added: 24 Nisan 2016, 13:00
Last Updated Date:08 Aralık 2020, 10:29

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Peral Ozan 21 - 28 Nisan Ebeler Haftası Dolayısıyla Ebelik Mesleğinin Tarihçesini, Doğumdaki Rolünü, Doğuma Verdikleri Destekleri Anlatarak Bu Meslekteki Herkesin Ebeler Haftasını Kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan YDÜ Hastanesi Başhemşiresi Peral Ozan; "Dünyada ve ülkemizde aile sağlığını korumak adına önemli bir misyon yüklenen ebelik, tarihin en eski ve kıymetli mesleklerinden biridir.  Bu nedenle her yıl, ebeliğin önemine dikkat çekmek için 21 - 28 Nisan tarihleri arası “Ebeler Haftası” olarak kutlanmaktadır" dedi.

Ebelik Mesleği Dünyanın En Eski Meslekleri Arasında Yerini Almaktadır
Bir bebeğin dünyaya gelmesinde rol almak, doğum sancısı yaşayan annenin ağrısını azaltmak ve bebeğin dünyaya gelmesini sağlamak, ebelik mesleğinin dünya meslekleri arasında değerli, saygın bir konum kazanmasına neden olmuştur.  Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak onlara ilk desteği veren ebeler, sağlıklı nesillerin ve aile kurumunun gelişmesine sonsuz katkıda bulunurlar.

Ebelik Mesleğinin İnsanlığın Var Oluş Tarihinden İtibaren Köklü Bir Gelişimi Vardır
1909 yılına değin bu meslek anneden kıza geçen tecrübelerin aktarımına dayalı bir şekilde gerçekleşmekteydi ve herhangi bir eğitimi yoktu.  1909 yılında birleştirilen askeri ve sivil tıbbiye uygulamasını, 1952 yılında ilk ebe okulunun açılması ve günümüzde ise lisans seviyesine getirilmesi izlemiştir.  Böylece donanımlı eğitimle ebelik mesleği daha güncel temellere taşınmıştır.

Ebeler; Doğum Öncesi ve Sonrası Ailelerin Yanında Olarak İlk Desteği Verirler
Ebeler, koruyucu tıp kavramı adı altında yaptıkları uygulamalarda, anne ya da bebekte oluşan anormal durumların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakta, tıbbi yardımın mümkün olmadığı hallerde, ilk yardım hizmeti verebilmekte ve acil önlem almakla görevlidirler.  Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak ilk desteği vererek sağlıklı nesillerin ve aile kurumunun gelişmesine sonsuz katkıda bulunurlar.  Ebeler görevlerini Hastane, Sağlık Ocakları, Ana ve Çocuk Sağlığı merkezlerinde yerine getirirler.

Anne ve Bebek Ölüm Oranlarının Büyük Bir Hızla İndirilmesinde Ebelerimizin Rolü Büyüktür
Ebeler, sorumluluklarının bilincinde, sağlıklı bireyin yaşama başlangıcındaki temel ve vazgeçilmez sağlık elemanlarıdır.  Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür.  Bu başarılarını devam ettirebilmeleri için başta hastaneler ve doğum hizmeti veren tüm kurumlarda, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin daha da arttırılması gerekmektedir.

Dünyaya Gözlerimizi Açarken İlk Tanıdığımız, Bizleri İlk Kucaklarına Alan Onlardır
Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmeye çalışan, aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlayan, dünyaya gözlerimizi açarken ilk gördüğümüz, bizleri ilk kucağına alan tüm ebelerin “Ebeler Haftası”nı kutlar, mesleklerinde ve yaşamlarında başarılar dilerim.