1 Kasım Harf Devrimi
Eklenme Tarihi: 01 Kasım 2016, 10:35
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:44
1 Kasım Harf Devrimi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen Harf Devriminin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ; Atatürk’ün Kararlılığı, Sabrı ve Çalışkanlığı Bu Devrimin Gerçekleşmesinde ve Halk Tarafından Erken Bir Zamanda Kabullenilmesinde Etkili Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ; "Harf Devrimi, diğer tüm Cumhuriyet devrimlerden farklıdır ya da bir başka şekilde ifade etmek gerekirse tümünün önüne geçmektedir; çünkü insanın bilişsel düzeyini ve zihinsel işleyişini doğrudan doğruya etkileyen önemli bir yeniliktir. O dönemde, toplumda genel bir okuryazarlık sorunun olduğu malumdur. Öğrenilmesi zor olan ve halkın yalnızca ayrıcalıklı bir sınıfı tarafından yazı dili olarak kullanılan Osmanlıca, bir bakıma eskiyi, Osmanlı rejimini yani dünü yansıtmaktaydı. Öte yandan, Arap alfabesi İslam dini temelinde kutsal ve tanrısal olarak görülmekteydi ve hiç şüphesiz söz konusu alfabenin değişimi ise kolay bir mesele değildi. Ancak, Atatürk’ün kararlılığı, sabrı ve çalışkanlığı bu devrimin gerçekleşmesinde ve halk tarafından erken bir zamanda kabullenilmesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla Harf Devrimi, şekilsel, basit ya da teknik bir değişim olarak görülmemelidir. Harf Devrimi, eskinin reddi ya da var olan yazınsal/bilimsel metinlerin inkarı olarak da değerlendirilmemelidir; aksine yeni bir dil kurgulayıp çağdaş uygarlık düzeyine, bilime ve aydınlanmaya ulaşma çabası olarak algılanmalıdır." dedi.

1 Kasım Harf Devrimi

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL; "Kıbrıs Türkleri İngiliz Yönetiminin Baskılarına Rağmen Atatürk Devrimlerini Kıbrıs’a Taşımayı Başardılar"

YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ise; Türkiye’de yapılan devrimlerin Kıbrıs’ta uygulanabilmesi için harekete geçen Kıbrıs Türkleri, basını, öğretmenleri ve Atatürkçü aydınları ile birlikte çalışarak İngiliz yönetiminin baskılarına rağmen Atatürk devrimlerini Kıbrıs’a taşımayı başarmışlardır. Bunlardan birisi olan Harf devriminin Kıbrıs’a gelmesi ile Türkiye’deki okul programlarına uygun eğitim ve öğretime başlanmış ve çağdaş gençler ile geleceğin aydınlarını yetiştirecek öğretmenler eğitilmiştir. Kıbrıslı Türkler, Harf devrimi ile ilgili karşılarına çıkan bütün problemleri aşarak okulda, kahvede ve kulüplerde öğretmenler ile İngilizce bilenlerden yeni Türk harflerini öğrenmişlerdir. Kıbrıs adasında 1929 yılı ile birlikte okullarda ve devlet dairelerinde yeni Türk harfleri uygulamaya girerek yaygınlık kazanmıştır.

"Lefkoşa’da Kitabevi İşleten Lütfi ve Seyfi Bey İsimli İki Kitapçı Türkiye’den Yeni Türk Alfabesiyle İlgili Kitapları Getirdiler"

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL; "O dönemde Lefkoşa’da kitabevi işleten Lütfi ve Seyfi Bey isimli iki kitapçı Türkiye’den Yeni Türk alfabesiyle ilgili kitapları getirmeye başlamıştır. Bu kitaplara halkın ilgisi o kadar fazlaydı ki kitaplar kitabevine gelir gelmez tükenmekteydi. Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler ile birlikte Türkiye’de harf devrimi ile ilgili yaşananlar Söz Gazetesi aracılığıyla halka günü gününe yeni Türk harfleriyle yazılarak duyurulmaktaydı. Lefkoşa’da Birlik Ocağı’nda Kıbrıslı Türklerin yeni Türk alfabesini öğrenmesi için kurslar açılmaktaydı. Lefkoşa dışındaki kazalarda ve köylerde öğretmenler kurslar düzenliyordu. Kıbrıs’ta yeni Türk harfleriyle ilk basılan gazete Söz olurken bu gazeteyi Birlik gazetesi takip etti. Masum Millet Gazetesi ise 1934 yılında yeni harfler ile yayımlanmaya başladı. Söz Gazetesi bu önemli görev için çabalarına devam ederek yeni alfabe için kampanyalar düzenlemiş ve öğretmenleri yönlendirmeye çalışmıştır" dedi.