Erzurum Teknik Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanarak Yürürlüğe Girdi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 20.05.2016 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan ile Erzurum Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nin eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek gibi işbirliği içinde hayata geçirecekleri faaliyetlerin temel çerçevesini belirliyor.

Protokole göre her iki üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullar, sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda ortak çalışma yürütecekler; tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak konular üzerinde bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar yapacaklar; kongre, konferans, sempozyum, atölye çalışması gibi ortak bilimsel toplantılar ve spor müsabakaları düzenleyecek ve bu tür faaliyetlerde karşılıklı birbirlerini davet edecekler; ortak belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılıklı öğretim elemanı değişimi, öğrenci değişimi ve staj programlarını işbirliği içinde hayata geçirecekler.