T.C. Çukurova Üniversitesi

T.C. Çukurova Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi ile T.C. Çukurova Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 23.11.20 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi ve T.C. Çukurova Üniversitesi’nin eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek gibi işbirliği içinde hayata geçirecekleri faaliyetlerin temel çerçevesini belirliyor.