KKTC Türk Ajansı

KKTC Türk Ajansı

Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC Türk Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 17.01.2011 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile TAK Müdürü Perihan Aziz tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokola göre; TAK, YDÜ’nün öngördüğü öğrencilerine staj ve araştırma olanağı sağlanması; YDÜ TAK’ın haber hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi; TAK, YDÜ’ye akademik hizmette pratiğe yönelik katkı sağlaması; TAK çalışanları YDÜ’de ücretsiz eğitim olanağına sahip olması konularında işbirliği sağlanmıştır.