Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Hitit Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanarak Yürürlüğe Girdi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 02.04.2013 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolün amacı Eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, her iki üniversiteye uygun şekilde tanıtıcı faaliyetler yapmaktır.