Avcılık Federasyonu

Avcılık Federasyonu

Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC Avcılık Federasyonu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC Avcılık Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü 15.10.2010 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ile KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Nilhan Tayfunlu tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokol anlaşmasına göre;
Yasal bir gereklilik olan avcılık eğitimlerinde, Yakın Doğu Üniversitesi eğitim olanakları kullanılacak ve bu amaç için, YDÜ eğitim salonları ve öğretim üyelerinin bu eğitimlere katkı sağlayacak. Avcılık yasasının, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi çalışmalara katkı koyacak.

YDÜ İleitişim Fakültesi ile KKTC Avcılık Federasyonu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen olan Avcılık, doğanın korunması gibi halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmesini amaçlayan filimler hazırlanacak ve av hayvanlarının üretilmesi ve sağlıklı olarak yetiştirilmesini sağlamak amacı ile YDÜ Veteriner Fakültesi’nin öğretim elemanlarının ve araştırma görevlerinin, KKTC Avcılık Federasyonu ile ortak çalışması sağlanacak.