Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü 14.09.2020 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolde, Yakın Doğu Üniversitesi ve T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Akademik konularda her türlü işbirliğinin yapılması; her kademedeki öğretim üyesinin, seminer, ders vermek, sınavlarda görev almak, ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak ve bilimsel toplantılar düzenlemek vs. görevlendirmeler yapma konularında mutabakat sağlanmıştır.