Rektörlük ve İdari Bina

Also available in: English, العربية

Bina Adı: Rektörlük ve İdari Bina
Kullanım Amaçı: İdari işlere hizmet
Yapı Türü: Betonarme karkas
Kat Adeti: Bodrum+zemin+17 kat
Brüt Alan: 10883.01 m² + Bodrum: 843.69 m²
Malzeme:  Dış cephede; Sıva ve boya, giydirme cephe, içte; sıva/alçıpan ve boya, Zemin kaplaması: granit, seramik
Hizmete Açılış Tarihi: İnşaatı halen devam etmektedir.

Rektörlük ve İdari Binası Yakın Doğu Üniversitesi’nin merkez bölgesinde yer almaktadır. İnşaatı devam etmekte olan proje toplamda 18 katlık heybeti ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin en yüksek binası olacaktır. Bu bina mevcut rektörlük binasının üslendiği görevleri devralacaktır. Hizmet kalitesini artırmak amaçlı olarak tasarlanan bina akıllı bina niteliklerini taşıyacaktır. Üniversitenin dinamik yapısına katkı amaçlı tüm idari ofisleri bir araya toplamayı da hedeflemektedir.

Bina içerisindeki ulaşım , 2 adet merdiven ve 2 adet hızlı (1.6 m/s) asansörle sağlanacaktır.

 • Binanın bodrum katı 843.69m² alana sahiptir. Depo, teknik servis ve otopark olarak kullanılacaktır.
 • Zemin kat ,1. Kat ve 2. katın her biri 843.69m² olup öğrenci işlerinin yürütüleceği ofislere ait olacaktır.
 • 4.-18. katlar 500.55m² kullanım alanlarına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu katlarda idari ofisler bulunacaktır.

Statik Teknik Bilgiler
Yeni Rektörlük binasında yapı taşıyıcı elemanları betonarme olarak tercih edilmiştir.

Temellerinde yapısı, geometrisi ve zemin raporları neticesinde kirişli radye temel sistemi kullanılmıştır. Bina tüm aplikasyonları digital aletlerle yapılmıştır.

Dijital ve manuel Teodolit, Nivo ve Total Station isimli koordinat, yön, yörünge ve kot verebilen hassas cihazlar kullanılmıştır.Yapıda perde çekirdek sistemi kullanılmış bu yolla binanın taşıyıcı sistemi hem dinamik hem de düşey yüklere göre yüksek performans sağlaması hedeflenmiştir. Döşeme sistemi olarak iç bölümlerde nervürlü döşeme kullanılmıştır. Bu yolla tesisat projelerinde ve tavan yüksekliğinde fayda sağlanmıştır. Yapı “deprem yüklerinin tamamının çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından taşındığı binalar” statüsünde yer almaktadır.

Kullanılan Şartname, Standart ve Referanslar
Yapıda bulunan betonarme sistemin tasarımlarında kullanılan Ulusal ve Uluslararası Şartname, Standart ve Referanslar aşağıdaki gibidir.

 • TS498; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007)
 • TS500; Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

İlgili referansların çerçevesinde betonarme sistem tasarımlarda kullanılan bazı önemli bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Deprem Bölgesi: 2. Derece → Zemin Raporları Dosyası
 • Etkin Yer İvmesi Katsayısı: 0.3 → DBYBHY(2007) Tablo2.2
 • Bina önem katsayısı: 1.4 → DBYBHY(2007) Tablo2.3
 • Yapının Süneklik Düzeyi: KARMA → DBYBHY(2007) 2.5.4
 • Yerel Zemin Sınıfı: Z2 → Zemin Raporları Dosyası
 • Bina Kullanım Amacı ve Türü: OFİS → DBYBHY(2007) Tablo7.7
 • Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı(R):6.00 → DBYBHY(2007) Tablo2.5
 • Hareketli Yük Katılım Katsayısı: 0.6 → DBYBHY(2007) Tablo2.7
 • Zemin Spektrum Karaktesistik Periyotları: Ta=0.15 Tb=0.40→DBYBHY(2007) Tablo2.7
 • Yatak Katsayısı: 3000 ton/m3 → Zemin Raporları Dosyası
 • Zemin Emniyet Gerilmesi: 25 ton/m2 → Zemin Raporları Dosyası

Analiz ve tasarımların neticesinde yapıda kullanılan beton sınıfı C35 ve çelik sınıfı S420(BÇIIIa) olacak şekilde tercih edilmiştir.