Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ

Also available in: English

Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ

1961 yılında Hopa’da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1987’de Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1990’da HÜ, GSF, Grafik Bölümü’nde sürdürdüğü Sanatta Yeterlik çalışmasının tez aşamasında iken doktora eğitimi için YÖK bursu ile İngiltere’ye gitti. 1994’de J.F. Laxton bursunu kazandı ve Leicester, De Montfort University School of Design and Manufacture’da öğretim elemanı olarak çalıştı. 1995 yılında DMU’den doktora (Ph.D) derecesi ile Türkiye’ye döndü. 1997’de Doçent ünvanı aldı.

2003’de Profesör oldu ve HÜ, GSF, Grafik Bölümü Başkanlığına atandı. 2004 yılında Goethe Enstitüsü bursu ile Almanya-Münih’e gitti. Aynı yıl HÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 2006’da KKTC, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşunu gerçekleştirdi ve 2010 yılına kadar Dekanlığını yaptı.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans; Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İletişim Fakültesinde lisans düzeyinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

4 Ocak 2010’de atandığı HÜ. GSF dekanlık görevi döneminde Fakülte; Sanat Kurumu ve ÇAĞSAV kurumsal ödüllerini aldı; altısı hakemli dergi, üç mezuniyet sergisi, iki sempozyum bildiriler kitabı, üç sanatçı retrospektiv kitabı; iki sempozyum ve yirmi sergi kataloğu, iki fakülte tanıtıcı broşürünün yayınlanmasını sağladı. Aynı dönemde üstlendiği Hacettepe Sanat Müzesi Müdürlüğü görevi sırasında müzeye bağış yoluyla ikiyüze yakın eser kazandırdı.

1996’da Ankara’da, 2007’de ise KKTC’de açılan ilk dijital resim sergileri dahil; sekizi yurtdışında, toplam onsekiz kişisel sergi açtı. 1989’da “Sabaha Karşı Bir Zaman” adlı kitabı, sekiz sergi katalogu ve makaleleri yayımlandı; sanat, Grafik Tasarım ve fotoğraf konularında seminerler verdi. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli yarışmalı ve karma sergilere, bienallere ve çalıştaylara katıldı.

Akyüz ayrıca; içinde Türk sanatı tarihinde ilk defa bir dijital çalışmaya verilen “başarı” ödülü de dahil pek çok ödül aldı. Yurtiçi ve yurtdışında müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.

Akyüz’ün; oluşumunda rol aldığı veya gerçekleştirdiği, akademik veya sanatsal etkinliklerin bazıları: 2005’de HÜ Sanat Müzesi Kurumsal Kimlik, Tanıtım Kampanyası ve Sanat Kataloğu Tasarımı projesi; Stuttgart, Hochschule der Medien ile HÜ arasında “Bilgisayar Grafiği ve Grafik Canlandırma Bilim Uzmanlığı Programı” oluşturulması, 2008’de YDÜ ile KKTC İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’ne “Seramik Atölyesi Kurulması”, aynı yıl YDÜ, HÜ. ve Aksaray Üniversitesi ortak “Yaz Akademisi”; 2014’de beşincisi düzenlenen “AKADEMİADA Uluslararası Sanat Akademisi”, 14. ve 15. Bangladesh Bienali (Türkiye’yi temsil ve katılımcı seçimi), Çin-Qingdao Technical College ile HÜ. arasında işbirliği, Kore-National University of Arts ile HÜ. arasında işbirliği protokolu, ayrıca 2011’de ilki ve 2012’de ikincisi gerçekleştirilen HÜ.GSF, uluslararası MACSABAL sempozyumları ile HÜ.GSF “Yeni Dünya Düzeninde Sanat” sempozyumu…

HÜ ve GSF Dekanlık görevinden 17 Ekim 2012’de ayrılan Akyüz; 18 Ekim 2012’de YDÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 19 Şubat 2014’de de, YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.

Ocak 2012’den beri UAK Doçentlik Sınav Üst Komisyon üyesi olan Akyüz; Türk eğitim sistemi içinde ilk defa YÖK onaylı bir SANAT VE TASARIM DOKTORA PROGRAMI açılmasını YDÜ bünyesinde sağlamıştır. Danışmanlığında; 12 Sanatta Yeterlik, 18 Yüksek Lisans öğrencisi tezini tamamlamış, 4 Doktora öğrencisi de çalışmalarını sürdürmektedir.
Kıbrıs Postası gazetesinde YAKINDAN SANAT köşesi için haftalık makaleler yazan Akyüz, Yakın Doğu Tv’de YAKINDAN SANAT isminde bir de program hazırlayıp sunmaktadır.