Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
  2. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  3. Viral Hepatit Savaşım Derneği
  4. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derneği
  5. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği
  6. AIDS’le Mücadele Derneği
  7. Kıbrıs Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
  8. Viral Hepatit Çalışma Grubu