Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN

Also available in: English

1993 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde başladığı akademik eğitimini, 2002 yılında “KKTC’de Enformasyon Politikası” adlı yüksek lisans ve 2008 yılında Başkent Üniversitesi İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Doktora Programı’nda hazırladığı “Bilişim Sektöründeki Firmaların Örgütsel Tasarımlama Yaklaşımı Çerçevesinde Yenilik Yapma Eğilimleri” isimli doktora tezi ile tamamlamıştır.

Sağsan, profesyonel kariyerine 1999 yılında Ankara’da Aristokrat Travel and Meeting Planner adlı firmada “Kongre Direktörü” olarak başlamıştır. 2000 yılında yine Ankara’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi kuruculuğunu üstlenmiş ve bu görevi Bilgi Mühendisliği Masa Başkanlığı pozisyonunda 3 yıl sürdürmüştür.

2 Eylül 2002 tarihinde henüz daha doktora birinci sınıfta iken Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ortak kuruculuğunu üstlenmiştir. Eylül 2010 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı unvanıyla halen bu göreve devam etmektedir. Eylül 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde İnovasyon ve Bilgi Yönetimi adı altında İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programı kurmuş, yine Eylül 2013 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nı açmış ve bunların halen kurucu başkanlığını yürütmenin yanında yürütücülüğünü de yapmaktadır. Ayrıca, 2013 yılında aynı Üniversite’nin kurucu rektörü tarafından Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Müdürlüğü’ne atanmıştır. Son olarak Aralık 2015 tarihinden bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür vekilliğine atanmış ve bu görevi halen yürütmektedir.

Prof. Sağsan, akademik kariyeri boyunca şu ana kadar Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, TC İçişleri Bakanlığı, TC Sağlık Bakanlığı, TC Kalkınma Bakanlığı, TODAİE ve bunun gibi birçok kamu kurumuna, yerel yönetimlere ve özel sektör firmalarına strateji, teknoloji ve insan kaynakları odaklı hizmet içi eğitim programları vermektedir.
Akademik çalışmalarına Türkiye’deki TÜBİTAK ve TODAİE tarafından finanse edilen projelerde ve Avrupa Birliği projelerinde “Proje Araştırmacısı” olarak devam eden Sağsan’ın, şu ana kadar yayınlanmış bir adet derleme kitabı ve 100’ü aşkın uluslararası ve ulusal düzeyde makale, tebliğ ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Sağsan ayrıca kimi özel ve kamu kuruluşları ile üniversitelerde davetli konuşmacı olarak özel konferanslar vermektedir.

Çeşitli dergilerde hakemlik ve editörlük ile uluslararası ve ulusal konferanslarda organizasyon komite üyeliği görevlerini üstlenen Sağsan’ın, Kanada’daki McGill Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferansta en iyi bildiri olarak seçilen çalışması makale olarak yayınlanmıştır ve burada bir yıla yakın ders vermiştir. ERASMUS kapsamında InHolland Üniversitesi’nde “Bilgi Yönetimine Giriş” dersi ve İspanya’da “Örtük Bilginin Bilişsel Boyutu” adlı üç ay süren yaz okulu dersi vermiştir.

Bilgi Yönetimi, entelektüel sermaye, örgüt kuramları, e-Devlet, demokrasi, sosyal bilim felsefesi, yönetim bilişim sistemleri gibi konularla ilgilenen Sağsan, 2010 yılında KKTC’ye dönerek ülkemizi uluslararası akademik platformlarda tanıtmayı kendisine misyon edinmiştir. Hong Kong, İtalya, Kanada, Tayland, Almanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve bunun gibi birçok ülkede Ülkemizin adını ön plana taşıyan bir misyon çerçevesinde çeşitli konferanslar vermiştir.