Prof. Dr. Kürşad TURGUT

Also available in: English

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldum. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Doktora çalışmamı 1989 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladım. 1991 yılında Doçent oldum. 1996 yılında Profesörlüğe atandım.

Yurt dışı araştırma bursları ve Değişim programlarıyla İngiltere (Edinburg Üniversitesi) , Hollanda (Utrech Üniversitesi), Finlandiya (Veteriner Hekimliği Koleji), İtalya (Torino Üniversitesi), İsviçre (Zurich Üniversitesi) ve Polonya (Hayat Bilimleri Üniversitesi)’da araştırma ve eğitim programlarına katıldım.

Gastroentoloji. Dermatoloji, Kardiyoloji ve Klinik Laboratuar Teşhis konularında araştırmalarım ve yayınlarım bulunmaktadır.

S.Ü. Veteriner Fakültesi değişik kurullarında görevlerimin yanı sıra S.Ü. Devlet Konservatuar Müdürlüğü, S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendim.