Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ

Also available in: English

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici lisans eğitimini 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İngiliz Dili Eğitimi alanında, Yüksek Lisans derecesini 1992 yılında ve Doktora derecesini 1997 yılında almıştır. 2007 yılında Doçentlik unvanını alan Prof. Dr. Mirici, 2013 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Mirici, Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermiş; Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Yüksek Okul Müdürlüğü ve Senato Üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2018 yılı Ocak ayında Hacettepe Üniversitesinden emekliye ayrılarak, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki görevine başlamıştır.

Türkiye’de görev yaptığı üniversitelerin yanı sıra, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi ve ABD Florida State Üniversitesinde ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak Lisans ve Lisans Üstü düzeyde dersler okutmuş; 2017 Mart- Eylül tarihleri arasında Chicago’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda Eğitim Ataşesi olarak görev yapmıştır. World Council for Curriculum and Instrucion (WCCI) Türkiye Bölümü Kurucu Başkanı olan Prof. Mirici, 2011-2013 yıları arasında WCCI Dünya Konseyi Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Avrupa Konseyi’nde Avrupa Dil Portfolyosu Türkiye Koordinatörü olan Prof. Dr. Mirici, İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İngilizce Öğretmeni Eğitimi, Yabancı Dil Eğitiminde Avrupa Politikaları ve Uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası projelerde proje üyesi ya da yürütücüsü olarak görevler yapmıştır ve bu konularla ilgili çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı bulunmaktadır.