Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

  1. Bio Emrah Güler; K.K.T.C.’ deki HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: 4 Yıllık YDÜ Deneyimi (2014, Yüksek Lisans tezi)

Doktora Tezleri

  1. Dr. Turan Gündüz; Kronik Hepatit B Taşıyıcılarının İmmünolojik Markerleri (2001, Doktora tezi)
  2. Dr. İsmail Tosun; Chlamydia pneumoniaenin arterosklerin etiyolojisindeki rolünün araştırılması (2003, Tıpta uzmanlık tezi)
  3. Dr. Sinan Kadıgil; Aseptik Menenjit ve Kardit Etyolojisinde Enterovirüslerin CHİP Tekniği (Microarray) ile Araştırılması. (2006, Uzmanlık tezi)
  4. Dr. Elçin Kal Çakmaklıoğulları; İNFEKTOBEZİTE: Adenovirüslerin çocuklarda obezitedeki rolü (2011, Tıpta uzmanlık tezi)
  5. Bil. Uzm. Ayşe Arıkan; K.K.KT.C’de Kronik Hepatit B’li Hastalarda HBV Genotip/Subgenotip Dağılımı ve Nukleoz(t)id Analog Direnci (2014, Doktora tezi)