Prof. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER

17 Agustos 1965 yılında Melbourne Australya’da doğdu. İlköğrenimine Melbourne da başlayıp Mağusa Gazi İlkokulunda tamamladı. 1983’de Lefkoşa Türk Maarif Kolej’inden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp doktoru ünvanını aldı. 1990-1994 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlayarak Pediatri uzmanı oldu. 1995-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı’nda Allerji Yan Dal uzmalık eğitimini tamamlayarak Çocuk Allerji Uzmanı, 1998-2000 yılları arasında ise Çocuk İmmünolojisi eğitimini tamamlayarak Çocuk İmmünoloji uzmanı oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaya devam ederek 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Prof. Bahçeciler Önder’in, uluslarası ve ulusal yayın organlarında 100’ü aşkın makalesi, allerji ve immünoloji alanında yerli ve yabancı kitap bölümleri yayınlamıştır. Ayrıca, Avrupa Allerji ve İmmünoloji Derneğinde Akreditasyon Komitesi’nde Türkiye’yi temsilen görev yapmış, halen, Dünya Allerji Organizasyonu’nda Delege olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ulusal İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Allerji Derneği İmmünoterapi Grup Başkanlığı görevlerini halen yürütmektedir. 2010 yılına dek Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaya devam etti. Ağustos 2010 dan itibaren çok sevdiği ülkesi Kıbrıs’taki ilk Tıp Fakültesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pediatri Anabilim Dalını kurmak üzere adaya geri döndü. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaya devam etmektedir. Tıp Fakültesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yönetimi ile işbirliği içinde Pediatri Anabilim Dalı altinda Çocuk Allerji, İmmünoloji, Goğüs Hastalıkları,Yenidoğan, Nöroloji, Nefroloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Gastroeneroloji, Hematoloji ve Kardioloji Bölümlerinin tam teşekküllü olarak ve akademisyenlerden olusan kadrosu ile kurulması ve hizmete geçmesini sağlayarak adada pediatri alanında bir ilkin gerçekleştirilmiş olmasını sağlamıştır. Prof. Bahçeciler Önder evli ve bir çocuk annesidir.