Fakülte Temsilcileri Listesi

Also available in: English, العربية

YDÜ ÖĞRENCİ DEKANLIĞI FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ LİSTESİ

Atatürk Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÇERKEZ

Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Deniz ERDAĞ

Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Hamit TUNÇ

Eczacılık Fakültesi
Arş. Gör. Azmi HANOĞLU

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Öğr. Gör. Raif KIZIL

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. Gülhan AVCI

İlahiyat Fakültesi
Uz. Zenal SOZGUN

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi
Kıymet SAVAŞAN

Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Yöney Kırsal EVER

Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Nesrin M. BAHÇELERLİ