Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Yönetmeliği

Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yapılacak
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Madde 1
Öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçişinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 2
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumlarından, yıl sistemi uygulayan yüksek öğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

Madde 3
Her bölüme geçiş kontenjanı Yakın Doğu Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Madde 4
Öğrenci geçiş başvurusunu, üniversiteye ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.

Madde 5
Merkezi Açık Yükseköğretimden Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapılamaz.

Madde 6
Aynı üniversite içinde fakülte ve bölümler arasındaki yatay geçişler, üniversite yönetim kurullarınca bu yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.