Sergi Salonları

> İletişim Fakültesi Sergi Salonu (Giriş Kat)
> YDÜ Hastanesi Sergi Salonu (Poliklinik Girişi)