Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Also available in: English, العربية

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversiteler, bir taraftan üst düzeyde mesleki açıdan öğrenim görebileceğiniz, diğer taraftan ise sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan kendinizi geliştirebileceğiniz yerlerdir. Her türlü düşünce özgürlüğünün ve fikir tartışmalarının gerçekleştiği, demokrasi kültürünün edinildiği ortamlar olan üniversitelerin amacı, nitelikli insanlar yetiştirmek, bilim ve teknoloji üretmek, projeler geliştirmek, kültürün gelişmesini ve aktarılmasını sağlamaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi bilgi toplumuna giden yolda insana yatırım yapmanın gereğini çok iyi bilen bir üniversite olarak, araştırmacı, sorgulayıcı, insiyatif kullanabilen, rekabetçi, sosyal ilişkileri güçlü, kendine güvenen, yaratıcı, doğru kararlar verebilen, kendini çağdaş gelişmelerin ışığında yenileyen, sorunları akıl ve bilim ekseninde çözümleyen, Cumhuriyetin temel niteliklerini özümsemiş, Atatürk sevgisi ile dopdolu aydın bireyler yetiştirmektedir.

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Üniversiteler arası spor müsabakalarında Yakın Doğu Üniversitesi son 7 yıldır en fazla şampiyonluk kazanan üniversite olma özelliği taşımaktadır.
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek için dinlenmek, boş zamanlarını değerlendirmek gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla imkanlar sağlamak ve öğrencilerin bu imkanlardan en yararlı biçimde bu amaçlar doğrultusunda yararlanabilmelerini sağlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda 1994 yılında kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, üniversitemiz gençliğinin yoğun ders programı dışındaki zamanlarının olumlu yönde eğitim amaçları doğrultusunda yapılacak sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın önemli görevleri arasında yer almaktadır.
Tüm spor branşlarında mevcut kategorilerde aktif olan 500’ün üzerinde lisanslı sporcumuz bulunmaktadır.